Artikel från Naturhistoriska riksmuseet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juli 2015

Upptäcken av tidsåldern devon i Sverige

I Skåne har forskare vid Naturhistoriska riksmuseet hittat fossila sporer från växter från tidsåldern devon, 420 miljoner år gamla. Tidigare ansågs alla rester från devon vara försvunna i Sverige på grund av erosion. Men nu kan man alltså bevisa att bergarter från denna tidsålder finns bevarade och att de första landväxterna även frodades på vår kontinent.

Forskare har i 100 år letat efter denna saknade tidsålder i Sveriges berglager. De nya fynden visar att tidsåldern devon faktiskt finns bevarad i Skåne. De fossila sporerna hittades i sandsten man trott var äldre, från havsbottnar avsatta under tidsåldern silur. Sandstenen är en känd, rödfärgad byggnadssten som bland annat Öveds kloster är byggt med.

– En av Sveriges populäraste byggnadsstenar gömmer bevis för expansionen av de första egentliga landväxterna, säger professor Vivi Vajda vid Naturhistoriska riksmuseet som gjort upptäckten tillsammans med doktoranden Kristina Mehlqvist.

Reste sig ur havet
I tidsåldern devon hade Sveriges kontinent just rest sig ur havet. Det skedde när kontinenter kolliderade med varandra och bergskedjan Kaledoniderna bildades, (resterna av denna finner vi i vår svenska fjällkedja). Ett stenigt, ödsligt och kargt landskap med höga berg. Men enstaka mossor längs vattenbryn ersattes snart av landlevande växter som förökade sig med sporer och grönskan bredde ut sig.

Miljontals år senare hade bergskedjan smulats sönder av väder och vind. Denna erosion trodde man hade utplånat alla spår från tidsperioden devon och därför har detta fynd av fossila devon-växter en stor geologisk betydelse. Övedssandstenen liknar bergarten Orsasandsten som använts till flera byggnader i Stockholm.

Förmodligen är även Orsasandstenen av samma ålder som Övedssandstenen men det återstår för forskarna att bevisa.

Resultaten publiceras i tidskriften Review of Palynology and Palaeobotany, som är ägnad åt fossila växter.

Kontaktinformation
Vivi Vajda, Professor vid Naturhistoriska riksmuseet Telefon 0733 861195 Epost vivi.vajda@nrm.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera