Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juli 2015

Kroppens energiförbränning ökar efter fetmaoperation

Fetmaoperation ökar kroppens energikonsumtion så att opererade i princip ”äter sig smala”, visar forskning vid Sahlgrenska akademin.

Att behålla en lägre vikt efter bantning är svårt. Det vet alla som har försökt. Vid sjuklig fetma används därför kirurgi som ger en varaktig viktnedgång.

Gastric bypass är ett sådant kirurgiskt ingrepp där maten leds förbi magsäcken och tolvfingertarmen direkt ned i tunntarmen. Efter ingreppet upplevs en tidigare mättnad vilket minskar matintaget, dessutom väljer de som opererats gärna nyttigare födoämnen. Sammantaget leder det till en effektiv viktnedgång.

Men det minskade energiintaget förklarar inte ensamt varför gastric bypass-patienter i så hög utsträckning lyckas behålla den lägre vikten över tid.

Tunntarmen blir mer aktiv
I en studie som publiceras i tidskriften PlosOne ger forskare vid Sahlgrenska akademin förklaringen: gastric bypass-operationen får kroppens egen energikonsumtion att öka vid måltider.

– Operationen leder till att delar av tunntarmen blir mer aktiv och därmed ökar sitt näringsbehov. Den ökade energikonsumtionen lämnar därmed mindre kvar av en måltid för blodet att ta upp och lagra som fett. Man kan säga att man äter sig smal, säger Malin Werling, forskare vid Sahlgrenska akademin.

I studien har gastric bypass-patienter studerats i en så kallad energikammare, dels före och dels upp till två år efter operation. I energikammaren, som är inredd som ett litet hotellrum och där försöksobjekten vistas under ett dygn, kan forskarna i stor detalj studera kroppens energiomsättning.

Ökat energibehov
– Att kroppens energibehov ökar efter måltid är välkänt. Vi vet också att det är energikrävande för mag- och tarmkanalen att bryta ned och absorbera födoämnen. Men att denna effekt förstärks av en gastric bypass var oväntat, säger Lars Fändriks, professor vid Sahlgrenska akademin.

Forskarna ska nu i fortsatta studier i detalj utreda mekanismerna bakom mag- och tarmkanalens ökade energibehov efter fetmaoperation. Förhoppningen är att man i framtiden ska kunna förstärka effekten med läkemedel, och därmed minska behovet av kirurgiska ingrepp.

Artikeln Roux-en-Y gastric bypass surgery increases respiratory quotient and energy expenditure during food intake publicerades i Plos One den 22 juni.

Fakta
I Sverige utförs årligen mellan 7000-8000 viktreducerande operationer. Gastrick bypass är idag det vanligaste ingreppet. Sådana viktreducerande magtarmingrepp ger en varaktig viktminskning och samtidigt en återhämtning från diabetes och andra ämnesomsättningssjukdomar.

Kontaktinformation
Malin Werling, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 031 342 8609 0768 174796 malin.werling@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera