Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 juni 2015

Låg risk att donatorbarn med genetiska band skaffar barn ihop

Allt fler barn kommer till genom assisterad befruktning. Men tydliga regelverk saknas inom vården. Nu visar Linköpingsforskare att risken för att donatorbarn med genetiska band skaffar barn ihop är låg – mindre än en procent – om donatorn inte ger upphov till fler än tio barn.

– Det är nödvändigt med en diskussion kring en tillförlitlig gräns för hur många barn en donator får ge upphov till, för det saknas idag. För oss inom professionen är det viktigt att processen är säker för barnet, dess föräldrar, donatorn och i slutändan också samhället, säger Gunilla Sydsjö.

Gunilla Sydsjö är professor vid Linköpings universitet och kognitiv beteendeterapeut vid Linköpings universitetssjukhus. Hon träffar i sitt arbete människor som behöver hjälp av vården för att skaffa barn. En av de frågor som dyker upp i samtal med de blivande föräldrarna är hur stor risken är att deras framtida barn skulle kunna komma att skaffa barn med ett halvsyskon.

I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica visar bland annat Gunilla Sydsjö, Marie Bladh och Anders Nordgaard med hjälp av en matematisk modell risken för att svenska donatorbarn med genetiska band skaffar barn ihop. Ger donatorn upphov till tio barn är risken 0,9 procent, eller ungefär en gång i seklet. Vid upphov till 15 barn är risken två procent och vid 25 barn är risken fem procent.

På svenska universitetssjukhus tillkommer ungefär 75-100 barn varje år med hjälp av donerad sperma från svenska män. Regelverken, eller bristen på dem, kring hur många barn en donator får ge upphov till skiljer sig dock mycket åt i EU.

I vissa länder får donatorn ge upphov till så många som 25 barn. Enligt Socialstyrelsens rekommendation från 2006 ska inte donatorsperma användas för att ge upphov till mer än sex barn. När nya EU-regler tillkom på området förkastades dock Socialstyrelsens rekommendation om max sex barn och de som utför assisterad befruktning har därför istället arbetat utifrån att donatorsperma får ge upphov till barn i sex familjer.

– Det här resultatet visar att Socialstyrelsens rekommendation om max sex donatorbarn bör följas av oss inom vården, säger Gunilla Sydsjö.

Vetenskaplig artikel:

The optimal number of offspring per gamete donor. Sydsjö G, Kvist U, Bladh M, Nordgaard A, Acta Obstet Gynecol Scand. 2015 May 25

Kontakt: 

Gunilla Sydsjö, adjungerad professor i obstetrik och gynekologi vid Linköpings universitet, gunilla.sydsjo@liu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera