Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2015

Nyckelprotein kan påverka risk för stroke

Studier på möss visar att ett speciellt protein i hjärnans minsta blodkärl kan påverka risken för stroke. Peter Carlsson, professor i genetik vid Göteborgs universitet, och hans forskargrupp publicerar forskningsrön i tidskriften Developmental Cell om hur blod-hjärnbarriären utvecklas och vad som skiljer kapillärerna i hjärnan från små blodkärl i andra organ. 

Hjärnans minsta blodkärl avviker från dem i andra organ genom att ha kärlväggar som är mycket tätare. Nervcellerna i hjärnan får den näring de behöver genom att molekyler aktivt transporteras från blodet, istället för att passivt läcka ut från kärlen.

Denna så kallade blod-hjärnbarriär är livsviktig eftersom den möjliggör strikt kontroll över vilka ämnen hjärnans nervceller kommer i kontakt med. En skyddsfunktion som om den fallerar ökar risken för stroke och andra komplikationer.

Särskild celltyp nödvändig för utvecklingen
I de minsta blodkärlen, kapillärerna, finns en celltyp som kallas pericyter. Dessa är nödvändiga för att blod-hjärnbarriären ska utvecklas. Pericyter finns även i andra organ och vad som ger hjärnans pericyter denna unika förmåga har inte varit känt tidigare.

Göteborgsforskarna har funnit att hjärnans pericyter innehåller ett protein, FoxF2, som saknas i andra organs pericyter och som koordinerar de förändringar som gör blodkärlen täta. FoxF2 behövs för att blod-hjärnbarriären ska bildas under fosterutvecklingen.

– Möss som har för lite, eller för mycket, FoxF2 får olika typer av defekter i hjärnans blodkärl, säger Peter Carlsson, professor vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet.

En gen kan ha en avgörande roll
Hos människor har man noterat att större förändringar i en region på kromosom 6 varit förenade med en ökad risk för stroke, men vilken av generna i området som ansvarat för detta har inte varit känt.

– FoxF2-genen är en högintressant kandidat, då den ligger mitt i denna region, och forskning pågår nu i samarbete med kliniska genetiker för att utreda i vilken utsträckning som variation i FoxF2-genen påverkar människors risk att drabbas av stroke, säger Peter Carlsson.

Artikeln "Foxf2 Is Required for Brain Pericyte Differentiation and Development and Maintenance of the Blood-Brain Barrier i Developmental Cell"


Kontaktinformation
Peter Carlsson. Tel: 031-786 3804; Mobil: 0708-236776; E-post: peter.carlsson@cmb.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera