Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 juni 2015

Mångmiljonsatsning på forskning med rymdindustrin

Rymdindustrin och Luleå tekniska universitet vill bli bättre på att samarbeta och en gemensam kraftsamling blir nu verklighet. RIT-projektet, en rymdsatsning på 37 miljoner kronor ska på sikt öka antalet nya företag och jobb med hjälp av innovationsdoktorander och en ny utvecklingsmiljö på Rymdcampus i Kiruna.

Det regionala innovationsklimatet för rymdverksamhet är svagt och samtidigt finns det en tydlig vilja att ändra på detta. RIT-projektet står för Rymd för Innovation och Tillväxt och drivs i samverkan mellan Luleå tekniska universitet, LTU Business AB och ett flertal regionala och nationella rymdaktörer.

Luleå tekniska universitet kommer bland annat att anställa åtta innovationsdoktorander för forskning och utveckling i samarbete med rymdindustrin. På Rymdcampus i Kiruna etableras en ny centrumbildning, en utvecklingsmiljö där forskning och näringsliv samarbetar nära. Parallellt byggs ett aktivt stöd för nya innovationer inom branschen upp.

Vid sidan om projektet byggs även en ny labb- och testmiljö för teknik ombord på rymdfarkoster, till exempel för så kallade nano-satelliter.

– Vi satsar stort på Rymdcampus i Kiruna för att befästa vår position som Sveriges ledande rymduniversitet. Vi anställer ett 20-tal personer under 2015 och stärker vår kompetens och våra rymdutbildningar för att bygga en attraktiv utvecklingsarena som lockar studenter, forskare och externa aktörer i rymdbranschen, säger professor Jonas Ekman, prefekt vid Luleå tekniska universitet.

RIT-projektet är en satsning där tolv regionala och nationella medfinansiärer deltar och behovet av projektet kommer från rymdbranschen själv.

– Att bedriva avancerade utvecklingsprojekt är krävande och tillsammans med Luleå tekniska universitet får vi ett kompetenstillskott som är svårt att hitta på annat håll. Det stärker även vår attraktionskraft och det blir lättare att behålla och rekrytera ingenjörer, vilket är viktigt för att behålla vår centrala roll inom Europas rymdsektor, säger Lennart Poromaa, platschef på Esrange Space Center.

Luleå tekniska universitet och LTU Business AB har under ett och ett halvt år fört en dialog med branschen för att undersöka hur rymdindustrin kan stärkas. RIT-projektet är resultatet av den dialogen.

– Tack vare gårdagens glädjande beslut från det regionala strukturfondsprogrammet kan vi kraftsamla och stärka vår rymdregion både nationellt och internationellt, säger Johanna Bergström-Roos, affärsutvecklare på LTU Business AB, som på uppdrag av Luleå tekniska universitet, skrivit ansökan om medel för att finansiera satsningen.

Kontaktinformation
Jonas Ekman, initiativtagare till RIT, professor och prefekt vid Luleå tekniska universitet, e-post: Jonas.ekman@ltu.se, telefon: +46 (0)920 49282, Johanna Bergström-Roos, projektledare RIT, LTU Business AB, e-post: johanna.b.roos@ltubusiness.se, telefon: +46 (0)70 544 60 21, Lennart Poromaa, platschef Esrange Space center, e-post: lennart.poromaa@sscspace.com, telefon: +46 (0)70 564 54 77

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera