Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 juni 2015

Impotensmedel ökar inte risk för melanom

Användning av potenshöjande läkemedel ökar inte risken att drabbas av malignt melanom. Det konstaterar forskare från bland annat Umeå universitet i en artikel som är publicerad i tidskriften JAMA. Resultaten motsäger tidigare forskningsresultat som påvisat ett sådant samband.

I fjol rapporterade en forskargrupp från Harvarduniversitetet i Boston, USA, att Viagra, ett läkemedel mot impotens av typen fosfodiesterashämmare, PDEi, ökade risken för malignt melanom, som är en typ av elakartad hudtumör. Man tolkade detta som att läkemedlet stimulerade tillväxten i melanomceller.

Forskare från Umeå i samarbete med forskare i Uppsala, Lund och New York, publicerar idag en undersökning i den medicinska topptidskriften Journal of the American Medical Association, JAMA, som motsäger dessa fynd.

– Vår studie visar att redan uttag av ett enda recept för någon av de tre PDEi läkemedlen Viagra, Cialis och Levitra var förenat med en statistiskt säkerställd riskökning för melanom och det talar emot ett biologiskt samband, säger Pär Stattin, professor i urologi vid Umeå universitet som lett undersökningen.

Studien visar dessutom att risken var högst för tidiga, ytliga melanom, vilket också talar mot ett orsakssamband mellan PDEi och melanom. Undersökningen visar dessutom att män som tog ut dessa recept var friskare och hade högre utbildning och högre inkomst än andra män, vilket inte är överraskande eftersom dessa läkemedel inte omfattas av läkemedelsförmånen, det vill säga inte är rabatterade. Undersökningen som var mer 30 gånger större än den amerikanska studien gjordes bland annat med hjälp av data från Läkemedelsregistret, Melanomregistret och flera andra sjukvårdsregister och demografiska databaser.

– Vår undersökning talar för att män som använder impotensläkemedel solar mer, är mer hälsomedvetna och oftare söker vård för små hudförändringar, vilket medför att de har högre risk att få diagnosen melanom. Resultaten talar emot att dessa läkemedel stimulerar tillväxten av melanomceller. Starkt solljus är den viktigaste riskfaktorn för melanom så det bästa skyddet mot melanom är att skydda sig mot stark UV-bestrålning avslutar Pär Stattin.


Läs om studien i Jama:
Use of Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors for Erectile Dysfunction and Risk of Malignant Melanoma, Journal of the American Medical Association, JAMA, 2015;313(24):1-7. DOI:10.1001/jama.2015.6604

Kontaktinformation
Pär Stattin Telefon: 073-620 52 51 E-post: par.stattin@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera