Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 juni 2015

Åldern påverkar den biologiska reaktionen på alkohol

Alkoholens effekt på hjärnan tycks påverkas av åldern. Det visar studier på råttor som redovisas i en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

De biologiska mekanismerna bakom ett alkoholberoende är fortfarande inte klarlagda. Senare studier framför teorin att alkohol påverkar halterna av dopamin, en signalsubstans som har en central funktion i hjärnans belönings- och vanebildningsprocesser.

Doktoranden Rhona Clarke vid Sahlgrenska akademin har i sin avhandling studerat alkoholens effekter, och de mekanismer som påverkar utvecklingen från ett njutningsbaserat alkoholintag till ett vanemässigt beroende.

I försök på råttor har hon studerat betydelsen av två särskilda receptorer som tycks reglera halterna av dopamin och graden av cellaktivitet, och som är verksamma i de hjärnområden som styr belöning och vanebildning.

– Resultaten tyder på att det åtminstone i råttor finns tydliga, ålderspecifika och regionspecifika skillnader när det gäller alkoholens effekt på cellaktivitet och dopaminsignalering. Vi vet nu också mer om vilken roll de studerade receptorerna har för alkoholens effekter i dessa hjärnområden, säger Rhona Clarke, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

I detalj visar studierna att yngre djur har en ökad känslighet för alkoholens cellaktivitetssänkande effekter i en del av hjärnan som är viktig för vanebildning.

– Informationen är en pusselbit för att förstå hur en tidig debutålder kan öka risken att utveckla alkoholism. På sikt kan denna kunskap bidra till förbättrade behandlingsalternativ, säger Rhona Clarke.

Avhandlingen Ethanol-induced modulation of dopamine transmission and striatal activity in striatal subregion – focus on inhibitory receptors försvarades vid en disputation den 8 maj.

Länk till avhandling: http://hdl.handle.net/2077/38008

FAKTA:
Det svenska samhällets kostander kopplade till alkohol har beräknats till mellan 66 och 150 miljarder kronor årligen, och ungefär var femte man och drygt var tionde kvinna i Sverige antas ha ett riskbruk av alkohol.

Kontaktinformation
Rhona Clarke, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 031-786 39 19, 0708-924289, rhona.clarke@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera