Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2015

Planetär gräns för konsumtion av sötvatten överskrids

Mänsklig konsumtion av sötvatten är den kontrollvariabel som används för den planetära gränsen för sötvatten. Beräkningar av forskare vid Stockholms universitet visar nu att den globala mänskliga konsumtionen av sötvatten har överskridit den planetära gränsen.

För att beskriva hur mycket mänsklig aktivitet jorden kan klara av har konceptet ”planetära gränser” introducerats. De nya resultaten för sötvatten tar hänsyn till effekterna av olika typer av mänsklig aktivitet under hela 1900-talet och fram till i dag. Det inkluderar effekterna av förändringar i markanvändning (t.ex. intensifierat eller utökat jordbruk, avskogning) och vattenanvändning (t.ex. relaterad till utveckling av vattenkraft). Dessa aktiviteter har lett till en ökad förlust av sötvatten till atmosfären genom en mänskligt driven ökning av evapotranspirationen, det vill säga av avdunstningen från vatten på ytan och i marken samt av växternas transpiration. Nettoeffekten av de mänskliga aktiviteterna blir då en konsumtion av sötvatten som är större än den planetära gränsen.

Klimatförändringen orsakar också förändringar i jordens sötvatten. Nya resultat, som också publicerats av Fernando Jaramillo och Georgia Destouni, i tidskriften Geophysical Research Letters (december 2014), visar att de klimatdrivna och de direkt mänskligt drivna förändringarna i evapotranspiration har hittills motverkat varandra globalt och i de flesta kontinenterna. De motverkande effekterna har dämpat den totala nettoförändringen i sötvatten, jämfört med bara klimatdriven förändring eller bara direkt mänskligt driven förändring.

– De här resultaten ifrågasätter den isolerade användningen av enbart mänsklig vattenkonsumtion som en planetär gräns, säger Georgia Destouni, professor vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet.

Sammantaget är de nya resultaten mer alarmerande än tidigare uppskattningar av den planetära gränsen för sötvatten, men samtidigt också mindre alarmerande för nettoförändringen av jordens sötvatten. Det senare på grund av den upptäckta förändringsdämpningen.

– De nya resultaten visar att uppskattningar av den globala konsumtionen av sötvatten fortfarande är mycket osäkra, säger Fernando Jaramillo, postdoktor vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet.

Resultaten bör öka medvetenheten om den höga mänskliga konsumtionen av sötvatten. De bör också leda till nya ansträngningar för att minska osäkerheten kring mänsklig vattenkonsumtion och klimatdrivna sötvattenändringar.

Artikeln i tidskriften Science (öppen tillgång): http://www.sciencemag.org/content/348/6240/1217.3.full

Artikeln i tidskriften Geophysical Research Letters (öppen tillgång): http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014GL061848/full


Kontaktinformation
Fernando Jaramillo (engelsktalande), postdoktor vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, mobil 0704-52 977, e-post fernando.jaramillo@natgeo.su.se. Georgia (Gia) Destouni, professor vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, mobil 0704-53 23 66, e-post georgia.destouni@natgeo.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera