Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2015

Miljoner till tvärvetenskaplig energiforskning

Forskare vid Linköpings universitet bidrar till industrins omställning mot hållbara energisystem. Ett nytt, treårigt forskningsprojekt finansieras av Energimyndigheten med 4,7 miljoner kronor.

Patrik Thollander, Avdelningen för energisystem, och Mikael Ottosson, Avdelningen för företagsekonomi, ska nu tillsammans med två doktorander ta reda på och analysera hur energiledning bedrivs inom svensk massa- och pappersindustri, det vill säga hur industrin arbetar strategiskt för att få ökad energi- och resurseffektivitet. Det kan handla om alltifrån optimering av ånga, innovationer och förbättringar i processerna till utbildning av personal och hur kunskap sprids i den industriella organisationen.

Målet för forskningsprojektet, som finansieras av Energimyndigheten med 4,7 miljoner kronor samt till del också av Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid LiU, är även att undersöka hur massa- och pappersindustrin kan utveckla arbetet för att bli mer energi- och resurseffektiv och därmed också öka sin långsiktiga konkurrenskraft.

Projektet bygger på ett unikt tvärvetenskapligt samarbete mellan företagsekonomi och energisystemforskning. De två doktoranderna, en från Energisystem och en från Företagsekonomi, ska arbeta nära tillsammans i projektet.

– Anslaget visar att vi på LiU tillhör en av de starkaste forskningsmiljöerna i Sverige inom industriell energiforskning. Vi har ett antal pågående tvärvetenskapliga forskningsprojekt – inom industriella energitjänster, industriella investeringsbeslut i energieffektiviseringar och nu också inom energiledning, säger Mikael Ottosson, universitetslektor i företagsekonomi.

Forskningen får även genomslag internationellt.
– Vi publicerar oss i ledande tidskrifter inom området och citeras av både IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) och IEA (International Energy Agency), konstaterar Mikael Ottosson.

Projektet heter Energiledning i svensk massa- och pappersindustri – hinder, drivkrafter och generella framgångsfaktorer och finansieras genom Energimyndighetens massa- och pappersforskningsprogram. Projektledare är Patrik Thollander, Avdelningen för Energisystem, Linköpings universitet.


Kontaktinformation
Mikael Ottosson, mikael.ottosson@liu.se 013 28 22 60. Patrik Thollander, patrik.thollander@liu.se, 013 28 57 45

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera