Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 juni 2015

Förekomst och dödlighet i Bechterews sjukdom kartlagd

Personer som lider av den reumatiska sjukdomen ankyloserande spondylit (AS), även känd som Bechterews sjukdom, uppskattas ha en 60 procent högre dödlighet än normalbefolkningen.

Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet som band annat belyser sjukdomens förekomst och dödlighet i Sverige.

– AS drabbar framför allt unga, redan i 25-årsåldern, med konsekvenser för fysisk aktivitet, arbetsförmåga och livskvalitet. Intresset för att forska kring sjukdomen har ökat, men det finns fortfarande många obesvarade frågor, berättar Sofia Exarchou som är doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus.

I avhandlingsarbetet görs för första gången en mer omfattande studie av förekomsten av ankyloserande spondylit i Sverige. Den visar att 0,18 procent av befolkningen under 65 år, eller cirka 11 000 personer, hade sjukdomen i slutet av 2009. Män hade sjukdomen dubbelt så ofta jämfört med kvinnor, ett mönster som återkom i alla åldrar.

Skillnad mellan könen
– Skattningar av sjukdomens förekomst i befolkningen från olika delar i världen varierar mycket. En tidigare, mindre studie från södra Sverige visade dock liknande resultat.

Skillnaden i förekomst mellan kvinnor och män är däremot mindre än man trott tidigare. AS har tidigare betraktats i huvudsak som en manssjukdom vilket inte stämmer, kommenterar Sofia Exarchou.

Bygger på flera register
Dödligheten uppskattades vara 60 procent högre hos patienter med AS jämfört med normalbefolkningen, och är förhöjd både hos män och kvinnor. Hjärt-kärlsjukdom var den vanligaste dödsorsaken bland AS-patienter.

– Det här är avhandlingens kanske intressantaste och viktigaste studie, eftersom vi behöver bli mer observanta på vilka faktorer som vi kan påverka för att minska dödligheten. Förutom hjärt-kärlsjukdom var bland annat diabetes, lungsjukdom, cancer och låg utbildningsnivå förknippat med högre dödlighet, säger Sofia Exarchou.

Underlaget till de ovan nämnda studierna kommer från olika nationella register, bland annat Socialstyrelsens nationella patientregister och läkemedelsregistret.

Sofia Exarchou planerar att fortsätta sin forskning inom spondylartriter. Bland annat är hon delaktig i ett nationellt kliniskt projekt där patienter med tidig sjukdomsdebut följs.

Fakta:

Sofia Exarchou är doktor i medicinsk vetenskap vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, och läkare vid Skånes universitetssjukhus. Den 28 maj 2015 försvarade hon avhandlingen ”Epidemiological aspects of ankylosing spondylitis in Sweden. Characterization, prevalence, prognosis.”

Länk till avhandlingen

Ankyloserande spondylit (AS) även kallad Bechterews sjukdom

Ankyloserande spondylit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar framför allt bäckenleder och rygg. Ryggsmärta är det mest typiska symptomet. Inflammation i senfästen, stora leder, ögon, hud och mag-tarmkanalen kan också förekomma. Sjukdomen är vanligare bland män och debuterar vanligvis i 25-årsåldern. Det saknas ännu diagnostiska kriterier för AS.

AS är en av flera sjukdomar i gruppen spondylartriter. De andra sjukdomarna är: psoriasisartrit, reaktiv artrit, artrit associerad med inflammatorisk tarmsjukdom, juvenil artrit och odifferentierad artrit. (Källa: Lunds universitet)

Text: Björn Martinsson

Ovanstående artikel är en nyhet publicerad på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera