Artikel från Stockholms universitet
10 juni 2015

Chefens inställning avgörande för att förhindra arbetsplatsolyckor

En chef som betonar vikten av säkerhet, och att prioritera säkerhet före produktion förhindrar skador och dödsfall på arbetsplatsen. Det visar en avhandling från Psykologiska institutionen vid Stockholm universitet. Antalet olyckor på arbetsplatser har ökat inom flera sektorer, trots utökad lagstiftning.

I sin avhandling har Malin Mattson undersökt vilken roll olika ledarskapsbeteenden och aktiviteter har för säkerheten på arbetsplatser.

Det enskilt viktigaste för att förebygga olyckor visade sig vara att högsta ledningen och övriga chefer betonar vikten av säkerhet. Inställningen till säkerhet och hur värderingarna kommuniceras till de anställda påverkar hur medarbetarna beter sig.

– För att få en säker arbetsplats så är det inte är tillräckligt att vara en bra chef i allmänhet. Det krävs att chefen tydligt uttalar att säkerheten är viktig, att vissa typer av risktaganden inte är accepterade och att säkerheten alltid ska gå före kravet på produktion när de anställda tvingas prioritera, säger Malin Mattson,nybliven doktor i psykologi vid Stockholms universitet.

Det bästa är när vikten av säkerhet kommuniceras både genom information till de anställda, och genom feedback till enskilda medarbetare. I en delstudie som gjordes inom sjukvården visade det sig att när ledare använder sig av fler kommunikationssätt påverkas både hur medarbetarna följer säkerhetsföreskrifter och deras egna initiativ till förbättringar. Detta är tydligt kopplat till hur benägna medarbetare är att rapportera avvikelser och brister, vilket i sin tur påverkar patientsäkerheten.

– Att anställda rapporterar brister och ”nästan-olyckor” anses som avgörande inom många verksamheter, eftersom det ger en möjlighet att lära mer om vilka beteenden, rutiner eller organisatoriska faktorer som innebär risker. Rätt förutsättningar för att uppmuntra rapportering kan förhindra att en olycka faktiskt inträffar i framtiden, säger Malin Mattson.

Även utformning av bonussystem har inverkan på säkerheten.

– Ett bonussystem med otydligt formulerade mål och fokus på produktion kan innebära ett ökat risktagande. På motsatt sätt kan säkerheten främjas om ett bonussystem används för att tydligt förmedla vikten av att prioritera säkerhet, säger Malin Mattson.

Avhandlinge Promoting safety in organizations. The role of leadership and managerial practices.

Kontaktinformation
Malin Mattson, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 20 14, 073-93 56 789, e-postmalin.mattson@mto.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera