Artikel från Uppsala universitet
3 juni 2015

Befjädrade dinosauriers ursprung mer komplext än forskare tidigare trott

Det är för tidigt att hävda att dinosauriernas gemensamma förfader hade fjädrar. Det visar forskning från brittiska Natural History Museum, kanadensiska Royal Ontario Museum och Uppsala universitet. Studien publiceras idag i tidskriften Biology Letters.

Den nya studien visar att fjädrar var mindre förekommande bland dinosaurier än man tidigare trott. Forskarna har använt sig av en mycket omfattande databas med avtryck av dinosauriehud. Från denna har de rekonstruerat och tolkat den evolutionära historien om dinosauriers fjäll och fjädrar. Forskarna har kombinerat sina observationer med ett evolutionärt utvecklingsträd för att uppskatta sannolikheten för att fjädrar ska ha förekommit i olika dinosauriegrupper.

Den nya analysen visar att majoriteten av ”icke-fågeldinosaurierna” mer troligen hade fjäll än fjäderlika beklädnader. Denna kontroversiella slutsats kommer att bidra med ytterligare bränsle till den debatt som redan pågår mellan forskare om huruvida majoriteten av dinosaurierna hade fjäll eller fjädrar.

– Som paleontologer är vi hänvisade till den data som finns tillgänglig. På grund av det stora intresset för detta område förändras det kända materialet ständigt. Vår studie visar att dinosaurierna experimenterade väldigt mycket med sitt yttre och möjligtvis självständigt utmed separata utvecklingslinjer. Det är vad det tillgängliga materialet tillåter oss att säga just nu, säger Nicolàs Campione, postdoktor i paleobiologi vid Uppsala universitet.

De senaste två decennierna har ett antal spektakulärt välbevarade dinosauriefossil med fjädrar revolutionerat forskningsområdet paleontologi. På grund av den motsägelsefulla förekomsten av fjäll och fjädrar hos dessa nya exemplar är många forskare övertygade om att detta är ett område som kräver ytterligare forskning.

Förekomsten av fjädrar hos fåglar och deras omedelbara förfäder – rovdinosaurier som Velociraptor – är okontroversiell, men huruvida andra dinosauriegrupper, som de grupper Triceratops och Diplodocus tillhörde, också hade fjädrar, har debatterats livligt. Flera upptäckter under de senaste åren har pekat på att trådlika ”proto-fjädrar” kan ha varit funnits hos alla dinosaurier. Den nya forskningen visar dock att den gemensamma förfadern till dinosaurierna inte nödvändigtvis hade ”proto-fjädrar” och att de trådlika eller taggformiga strukturerna hos vissa stora växtätande dinosauriegrupper var evolutionära experiment som uppkom oberoende av de riktiga fjädrarna.

Dinosauriebiologi förblir ett omtvistat och konkurrensinriktat forskningsområde.

– De flesta av våra analyser visar inget stöd för att majoriteten av ”icke-fågeldinosaurierna” hade fjädrar. Och trots att många köttätande dinosaurier hade fjädrar så var de allra flesta andra dinosaurier, inklusive förfadern till alla dinosaurier, täckta av fjäll, säger Paul Barett, professor vid The Natural History Museum i London.

– Den data vi har tillgång till idag säger, till allra största del, att den gemensamma förfadern till dinosaurierna inte hade fjädrar. Detta är en hypotes som bara kan testas genom upptäckter av nya fossil med bevarad hud och/eller fjädrar. Vi behöver särskilt fossiler från vissa nyckelpositioner inom dinosauriernas evolutionära utvecklingsträd, säger Nicolàs Campione.

Kontaktinformation
Nicolàs Campione, postdoktor vid institutionen för geovetenskaper, paleobiologi: tel: 018-471 3526, mobil: 070-572 25 99, e-post: nicolas.campione@geo.uu.se (English please)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera