Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2015

Uppsala universitet satsar på antibiotikacentrum

​Det kommer att skapas ett Uppsala Antibiotics Center vid Uppsala universitet. Det meddelade prorektor Anders Malmberg vid öppningen av toppmötet Uppsala Health Summit idag. Målet är det tvärvetenskapliga centret ska bli en regional, nationell och internationell kunskapsresurs och mötesplats inom antibiotikaresistensområdet.

– Vi vill ta ansvar och anta den brådskande utmaningen inom denna för mänskligheten så angelägna fråga – här finns unika förutsättningar att göra det med det tvärvetenskapliga synsätt som krävs, säger Anders Malmberg, prorektor och tillägger:

– Uppsala Health Summit är ett ypperligt tillfälle för oss att lyssna in internationell expertis inom området innan vi sparkar igång. Uppsala universitet står redo att driva arbetet vidare efter konferensen både inom forskning, utbildning och kunskapsspridning.

Under våren har en omfattande kartläggning av kompetens inom antibiotikaresistensområdet gjorts vid Uppsala universitet. Den visade att det finns en unik nationell och internationell tvärsektoriell kompetens inom universitetet. Genom att skapa ett centrum avser universitetet att stärka området ytterligare. Det finns en bred intern samstämmighet om satsningen och medel avsätts på flera nivåer inom universitetet.

– Det finns väldigt mycket kompetens och erfarenhet inom antibiotikaresistensområdet i Uppsala, inte bara vid Uppsala universitet utan i staden. Det gäller forskning, men också företagande och inte minst informationsspridning och opinionsbildning genom det Uppsalabaserade internationella nätverket ReAct, säger Stellan Sandler, vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci.

Uppsala Antibiotic Center ska ge bästa möjliga synergieffekter mellan spets och bredd inom forskningen. Det ska inte bara vara ett kunskapscentrum för beslutsfattare och andra samhällssektorer utan också har ett starkt fokus på att utbilda en ny generation forskare med helhetssyn på antibiotikaresistensfrågan.

Vid Uppsala universitet finns relevant forskning inom alla vetenskapsområden, och flera stora internationella forskningsprojekt med stöd från EU. Förutom stark grundforskning inom läkemedel, mikrobiologi och antibiotikaresistens finns internationellt stark forskning inom bland annat diagnostik, nya ekonomiska modeller, juridik, zoonoser, klinisk forskning, etik, global hälsa, hållbar utveckling, beteende och lärande. Stora EU-projekt inom antibiotikaområdet, ENABLE och DRIVE, leds från Uppsala universitet. I närområdet i Uppsala finns viktig expertis även vid SLUSVALäkemedelsverket,Livsmedelsverket och vid flera företag.


Kontaktinformation
Anders Malmberg, prorektor, tel: 070-425 01 75, anders.malmberg@uu.se Stellan Sandler, vicerektor medicin och farmaci, tel: 018-471 44 30, stellan.sandler@mcb.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera