Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2015

SP arbetar med effekterna av skadliga impulsljud

Svensk och internationell forskning visar att det impulsljud – en ljudknall med under en sekunds varaktighet – som genereras vid exempelvis vapenavfyrning och vägbomber, kan orsaka hjärnskador (mild traumatic brain injury, mTBI). I USA har PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)/mTBI lett till 8000 självmord per år bland krigsveteranerna, det vill säga fler än de, som dör i strid.

Ett stort antal asylsökande från oroshärdar runt om i världen har sannolikt också mTBI. I USA anger man att över 300 000 krigsveteraner har en mTBI och i Tyskland och Danmark räknar man med att så många som 10-15 procent av soldaterna är drabbade.

– Vi exponeras i dag av olika typer av impulsljud, av olika karaktär och styrka, både inom försvarsmakten och i det civila samhället. Effekterna av de chockgranater som används vid en polisinsats eller en sprängning i en svensk gruva kan i vissa fall vara lika ödesdigra som de vid en vägbombsdetonation i Afghanistan, säger Jonas Alm.

Tillsammans med civila myndigheter, industri, forskningsinstitut, veteranförbund och enskilda forskare pågår arbete på SP med identifiering av effekter och framtagning av preventiva medel inom området skadliga impulsljud.

Impulsljudet penetrerar, i stort sett ostört, dels genom hud och skallben, dels genom de personskydd som finns idag. Arbetsgruppen jobbar med att få fram modeller och tekniker som kan användas för att identifiera personer med mTBI samt att få fram riktlinjer för vård och rehabilitering. 

–  SPs arbetsgrupp arbetar utifrån förutsättningen att problematiken med mTBI är ett samhällsproblem och inte enbart ett militärt problem. Identifiering av riskgrupper i samhället är därför en viktig del i vårt arbete. 

SP vill utnyttja sin kunskap för optimering av personskydd mot tryckvågsinducerad mTBI, riktlinjer för vård och rehabilitering samt ett adekvat omhändertagande av personer inom vården.

Kontaktinformation
Jonas Alm E-postadress: Jonas.Alm@sp.se Telefon: +46 10 516 53 63

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera