Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2015

​Ordning i klassen – svensk och tysk disciplin i skolan

Sitta tyst och lyssna på läraren eller arbeta friare och röra sig i klassrummet? Ordningen i klassrum har jämförts mellan Sverige och Tyskland i en ny avhandling som bland annat visar skillnader i hur undervisningen ordnas i klassrummet.

I en avhandling i pedagogik vid Mittuniversitetet jämför Jakob Billmayer ordningen i tyska och svenska klassrum. Han har bland annat observerat lärare i Bayern och på högstadiet i Sverige. I observationerna såg han två olika klassrumsordningar.

Den ena är lärarfokuserad och präglas av tydliga gränser. Här finns tydliga förväntningar på eleverna och ett begränsat antal återkommande arbetssätt och metoder. Det är den dominerande ordningen i Tyskland – det lärarledda undervisningssamtalet eller vad som kan kallas katederundervisning.

Individualiserat klassrum
I svenska klassrum finns också katederundervisning som ett alternativ. Men här finns också en annan ordning – det individualiserade klassrummet. Här är gränserna för klassrum och lektioner inte lika tydliga och undervisningen innehåller olika aktiviteter och arbetsformer. Eleverna har mer inflytande över undervisningen och de kan arbeta i grupp eller enskilt.

– Det är en klassrumsordning med större utrymme för eget, individuellt arbete som i större utsträckning möjliggör hänsyn till enskilda elevers förutsättningar, önskemål och behov. Svenska lärare verkar kunna välja i högre grad mellan olika sätt att undervisa, säger Jakob Billmayer.

De båda typerna av klassrumsordning existerar parallellt i Sverige. En och samma lärare kan växla mellan formerna och välja den som passar bäst för lärandet.

– Båda klassrumsordningarna kräver kunskap, skicklighet och en känsla för situationen av läraren för att kunna möta utmaningarna i klassrummet, säger Jakob Billmayer.

Skolresultat och ordning
Debatten om ordningen i svenska klassrum är ständigt aktuell och svaga skolresultat har ibland förklarats med att svenska elever saknar studiero. Men att beskriva katederundervisning som ordnad och det individualiserade klassrummet som oordnat håller inte menar Billmayer.

– Det behöver inte vara ”oordning” när man ser elever som rör sig i rummet, jobbar själva eller pratar med varandra. Båda typerna av klassrumsordningar kan vara god undervisning, men jag ser det som positivt att svenska lärare har möjlighet att växla mellan dem, säger Jakob Billmayer.

Här hittar du hela avhandlingen: Ska dörren vara öppen? Disciplin i klassrummet i Sverige och Tyskland.Den försvaras vid Mittuniversitetet, Campus Härnösand 5 juni.

Kontaktinformation
Jakob Billmayer, doktorand, 070-496 91 39, e-post: jakob.billmayer@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera