Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2015

Elfordonsbatterier ska bli bättre och billigare

Industri och forskare från Europa samlas nu i ett EU-projekt som ska göra elfordon billigare och minska klimatpåverkan. Målet är att tillsammans utveckla nästa generations säkra, högprestanda-litiumjonbatterier för både skotrar, personbilar och tunga fordon.

Genom att snabba på utvecklingen av dessa batterier ska projektet stärka marknaden för elfordon, bland annat tack vare att batterierna blir billigare.

– Dessutom minskar förbrukningen av fossila drivmedel som påverkar klimatet, säger Karin Davidsson, forskningsledare för batteri- och hybridsystem på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och projektledare för den svenska delen av projektet.

Arbetet innebär en industrialisering av katodmaterial avsett för 5 V, anodmaterial samt elektrolyt. Batterierna ska ha en energidensitet på minst 270 Wh/kg till en kostnad av max 200 €/kWh.

Projektet har döpts till eCAIMAN (Electrolyte, Cathode and Anode Improvements for Market-near Next-generation Lithium Ion Batteries). Det pågår fram till 2019 och omsluter drygt 53 Mkr. Av dessa går cirka 8 Mkr till de svenska deltagarna.

Projektdeltagare 
AIT, Österrike; ARKEMA, Frankrike; CEA, Frankrike; CERTH, Grekland; CIDETEC, Spanien; CRF, Italien; EUTEMA, Österrike; IMERYS, Schweiz; Lithops, Italien; Piaggio, Italien; POLITIO, Italien; SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sverige; Thinkstep, Österrike; AB Volvo, Sverige

Kontaktinformation
Karin Davidsson, SP, tel 010-516 51 84, karin.davidsson@sp.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera