Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2015

Tystnad och vildmark lockar turister till fjällen

Avgörande faktorer för att besöka fjällen är att uppleva natur, vildmark, tystnad och stillhet. Det visar en rapport från turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet som undersökt besökare och deras besök i södra Jämtlandsfjällen.

Vandring med övernattning är den vanligaste aktiviteten visar undersökningen. Svenska besökare väljer företrädesvis boende på fjällstation, medan utländska besökare föredrar tält. Dagsturer, tältning, toppturer och naturfotografering är andra aktiviteter som är viktiga för besökarna. Alla aktiviteter genomförs i hög grad nära markerade leder.

– Den typiske besökaren är gift eller sambo, högutbildad och bosatt i en storstad eller medelstor stad. Medelåldern för svenska besökare är 51 år medan utländska besökare är yngre, säger Sandra Wall-Reinius, forskare vid ETOUR.

Rapporten bygger på en enkätundersökning med svar från totalt 578 besökare. Den genomfördes juli – september 2013. I undersökningsområdet ingår fjällen kring Helags, Sylarna, Blåhammaren och Storulvån samt fjällen kring Ljungdalen, Vålådalen och Handöl.

– För många är södra Jämtlandsfjällen ett återkommande besöksmål. Tre av fyra bland svenskarna i undersökningen anger att de besökt området tidigare och 40 procent har varit i området fler än tio gånger, säger Sandra Wall-Reinius.

Den typiske besökaren förlitar sig på vänner och familj när fjällvistelsen planeras.Besökarna använder internet relativt sällan för att läsa om fjällupplevelser; majoriteten gör det en gång i månaden eller mer sällan. Nästan 70 procent av de svenska besökarna uppgav att de helt säkert kommer att återvända till området, medan knappt 50 procent av de utländska besökarna svarade detsamma.

– Vi hoppas att rapporten kommer till nytta för lokala, regionala och nationella beslutsfattare på myndigheter och organisationer samt för olika fjällaktörer inom privat och offentlig sektor likväl som den är ett underlag för fördjupad forskning, säger Sandra Wall-Reinius.

Forskningen och rapporten är genomförd vid Mittuniverstitetet, ETOUR inom ramen för Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Storslagen fjällmiljö”.

Här hittar du hela rapporten
Läs mer om forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö här

Kontaktinformation
Sandra Wall-Reinius, ETOUR, 072-704 58 46, e-post: sandra.wall-reinius@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera