Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2015

​Att förebygga inte överbeskydda – främjar aktivitet och hälsa

Skador som frakturer bland barn och äldre som uppkommer under aktiviteter utomhus måste vara i fokus i det skadeförebyggande arbetet. Detta eftersom skadorna ofta uppkommer under fysisk aktivitet, som i sig är bra för hälsa och utveckling. Det konstaterar Lina Gyllencreutz i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet, den 4 juni.

– Det finns ett behov av att hitta en balans mellan hälsosamma fysiska aktiviteter och en acceptabel skaderisk. Det är viktigt att arbeta med denna komplexitet och försöka optimera insatser så att barn och äldre personer kan delta i utomhusaktiviteter på ett säkert sätt, säger Lina Gyllencreutz, som är doktorand vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

Många drabbas av frakturer när de sportar, går, cyklar eller leker utomhus, det gäller inte minst barn och äldre. Olika perspektiv på risker och säkerhet kan både påverka barnens utelek på skolgården och äldre personers möjlighet till dagliga utomhusaktiviteter. Samtidigt är utomhusmiljön viktig för hälsan och delaktigheten i samhället. Att vara utomhus bidrar ofta till en högre fysisk aktivitet, vilket är en del i en hälsosam livsstil och en allt vanligare rekommendation som ges inom hälso- och sjukvården för att minska risken för fetma och kroniska sjukdomar.

Lina Gyllencreutz har i sitt avhandlingsarbete studerat skador som uppkommit under utomhusaktiviteter bland barn och äldre och utforskat vilka erfarenheter och uppfattningar som finns när det gäller risker och möjligheter att öka säkerheten utomhus. Hon har bland annat hämtat data från skadedatabasen vid Norrlands universitetssjukhus, där alla som har skadat sig och söker akutsjukvård registreras.

Under åren 2007 till 2009 registrerades och analyserades 795 mer allvarliga skadehändelser i utomhusmiljö med barn i åldrarna 0-12 år. Lina Gyllencreutz visar att de aktiviteter som oftast föranledde dessa skador var relaterade till lek, sport och transport i kombination med produkter som studsmattor, klätterställningar, cyklar och slalom/snowboardutrusning. Fall var den vanligaste orsaken till skada. I en fältstudie som genomfördes på två skolgårdar framkom komplexiteten i att främja utomhusaktiviteter samtidigt som man förebygger skaderisk.

– Det räcker inte med sunt förnuft för att hantera denna komplexitet, det behövs kunskap om skadeprevention för att barnen ska leka säkert på skolgårdar. Utan skadepreventiv kunskap görs bedömningar från fall till fall och det påverkar barnens möjlighet till lek och utveckling, säger Lina Gyllencreutz.

Under hela 2009, 2010 samt fram till april 2011 registrerades och analyserades utifrån skadedatabasen 300 skadehändelser hos äldre personer som fallit och skadats som fotgängare. Studien visar att kvinnor var överrepresenterade och 60 procent av alla skadade drabbades av mer eller mindre allvarliga skador, vanligtvis frakturer. Is och snö var den vanligast angivna orsaken till skadehändelsen, i kombination med att det var dåligt sandat. Då skadehändelserna inträffade på offentliga platser angav de skadade fotgängarna att kommunen var ansvarig för det dåliga underhållet av trottoarer och gator. Men de medgav också sitt eget ansvar för att förhindra att liknande skadehändelser skulle upprepas, det vill säga genom att ändra beteende och använda säkerhetsprodukter.

I en av de studier som ingår i avhandlingen intervjuade Lina Gyllencreutz äldre personer om hur de uppfattar risker och säkerhet i sin utomhusmiljö.

– I denna studie beskrev de äldre hur de anpassade sig till sina åldersrelaterade förändringar för att kunna vara aktiva utomhus, bland annat genom att ta ansvar och använda sunt förnuft. Att känna sig trygg i närmiljön och att använda säkerhetsprodukter ökade möjligheterna till olika utomhusaktiviteter. Däremot ansågs fallrädsla, brister i säkerhetsprodukter och farliga omgivningar som snö, is samt samspelet med cyklister på gång och cykelbanor, försvåra och rent av minska möjligheterna till utomhusaktiviteter. Detta är därför faktorer som behöver studeras närmare för att öka äldres möjligheter att vistas utomhus, säger Lina Gyllencreutz.


FAKTA
Lina Gyllencreutz kommer från Örnsköldsvik. Hon är specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård och doktorand vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.Torsdagen den 4 juni försvarar Lina Gyllencreutz, institutionen för omvårdnad, sin avhandling med titeln: Förebygga utan att överbeskydda – skador bland barn och äldre i utomhusmiljö. (Engelsk titel: To prevent without over-protecting – children and senior citizens injured during outdoor activities). Disputationen äger rum kl. 09.00 i Vårdvetarhuset, Aulan.
Opponent: Robert Ekman, docent i folkhälsovetenskap, Karolinska institutet.

Kontaktinformation
Lina Gyllencreutz Telefon: 090-786 69 70, 070-274 32 12 E-post: lina.gyllencreutz@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera