Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2015

Östersjöns framtid – mer regn och mindre fisk

Klimatförändringarna kommer att leda till att det blir mindre fisk i Östersjön. Det visar resultat från forskningsprogrammet Ecochange vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Resultaten publiceras i ett specialnummer av den vetenskapliga tidskriften AMBIO.

Över 80 forskare från Sveriges två strategiska forskningsprogram om Östersjön medverkar i tidskriften. Artiklarna speglar forskningsfronten vad gäller frågor kring Östersjöns framtid i ett föränderligt klimat.

Forskarnas modeller visar bland annat att födoväven i de nordligaste delarna av Östersjön kommer att bli mindre effektiv. Stegen från de lägsta nivåerna i väven, med bakterier och växtplankton, till de högsta nivåerna blir fler, och en effekt av detta blir en lägre fiskproduktion.

De två forskningsprogrammen som presenterar resultat i AMBIO är EcoChange, som letts av Umeå universitet och Linnéuniversitetet i Kalmar, och Beam, som letts av Stockholms universitet. Forskare från universiteten i Göteborg och Uppsala, SLU, Naturhistoriska riksmuséet och SMHI har också deltagit i forskningsprogrammens arbete.

Programmen fick inledningsvis fem års finansiering, och har nyligen utvärderats av en internationell expertpanel. Professor Agneta Andersson, Umeå universitet, är koordinator för EcoChange och hoppas på möjligheten att få fortsätta det digra arbetet.

– Vi har kommit långt, men det finns också många viktiga områden kvar att studera. Under de fem år som EcoChange pågått har nyfunna insikter lett till nya frågor. Att klimatförändringarna kommer att få konsekvenser för Östersjön vet vi, och vi vill nu gå vidare med att kvantifiera dessa förändringar och koppla dessa till förvaltning och skydd av våra värdefulla havsområden, säger Agneta Andersson.

Hon väntar på besked om eventuell fortsättning på forskningsprogrammet EcoChange. I utvärderingen rekommenderas fortsatt finansiering, men det är i slutänden upp till regeringen att besluta om detta.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Mahiar Max Hamedi på +1 617 631 43 90 (observera tidsskillnad på 9 timmar efter svensk tid) eller mahiar@kth.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera