Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2015

Hur kan små orter locka fler att flytta in?

Många flyttar till små turistorter för att arbeta en kortare tid men blir sällan kvar. Örebroforskaren Maria Thulemark har undersökt hur små orter kan locka fler att stanna. Hennes forskning visar att de kommer för naturens skull men att en välkomnande lokalbefolkning kan leda till att människor flyttar dit permanent.

– Att vacker natur är en dragningskraft vet vi redan, men min forskning visar att det sociala är viktigt för att människor ska stanna kvar. Genom att välkomna människor in i gemenskapen kan små orter locka fler att flytta till trakten, säger Maria Thulemark, som är verksam vid Högskolan i Dalarna och Örebro universitet.

Maria Thulemark har i sin doktorsavhandling i kulturgeografi intervjuat inflyttare, entreprenörer, beslutsfattare, turismanställda och säsongsarbetare i Idre, Sälen och Wanaka, Nya Zeeland. Dessutom har hon använt statistik från databasen Bergslagsdata där man kan följa individer under lång tid.

Små landsbygdsorter kännetecknas i dag av en åldrande befolkning, utflyttning och avbefolkning. Men turistdestinationer på landsbygden har en positiv inverkan och kan möta den negativa trenden.

– Det är till exempel inte några problem för skidorter att locka säsongsarbetare till sig. De dras till platsen där de träffar och arbetar tillsammans med likasinnade, säger Maria Thulemark.

För säsongsarbetarna är det ofta svårt att särskilja vad som är arbete och fritid. Det finns en stark samhörighet och gemenskap men den är kopplad till arbetskamraterna snarare än till platsen.

– Sälen som plats är inte viktig. Det kan lika gärna vara en annan skidort. De integreras inte i lokalsamhället utan lever i sin gemenskap, berättar Maria Thulemark.

Samtidigt visar hennes forskning att om säsongsarbetare känner sig välkomna och blir en del av ett socialt sammanhang knutet till platsen finns det en större chans att de stannar kvar. Detsamma gäller turister som får ett trevligt bemötande. De får en anknytning till platsen och en anledning att flytta dit.

– För även om små turistorter lockar säsongsarbetare beskriver min studie hur svårt det är att lokalrekrytera till yrken som kräver utbildning. Att till exempel hitta en ny ekonomichef kan vara problematiskt. Därför är det viktigt att veta hur man kan locka till sig den kompetens som behövs. Genom kunskap om potentiella inflyttares bakgrund och motiv kan riktade insatser möjliggöra ökad inflyttning, säger Maria Thulemark.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Maria Thulemark: 023-778961, mth@du.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera