Artikel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2015

1,8 miljarder till forskning om autonoma system & mjukvaruutveckling

Flera av Sveriges universitet deltar i den tioåriga satsningen som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör på grundforskning inom området. Forskningsprogrammet omfattar också ett samarbete med svensk industri.

– Det är oerhört viktigt att Sverige, både som forsknings- och industrination, kan bygga upp en internationellt ledande position inom utvecklingen av autonoma system och mjukvaruutveckling. Området innebär ett teknikskifte som av många beskrivs som den fjärde industriella revolutionen, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Stora satsningar görs runt om i världen på autonoma system och mjukvaruutveckling som inte bara handlar om självkörande bilar och produkter som kan producera sig själva utan även exempelvis smarta energisystem, intelligenta och resurseffektiva transportsystem, kvalificerade beslutsstöd eller möjliggör räddningsinsatser i katastrofområden dit människor har svårt att nå.

Forskningsprogrammet Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP, är en kraftfull satsning på grundforskning, utbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling placerat vid Chalmers, KTH, Linköpings och Lunds universitet. Med Linköpings universitet som värduniversitet för programmet. Programmet kommer även att omfatta forskargrupper vid andra lärosäten.

– Tanken är att kombinera befintliga framstående kompetenser inom elektroteknik, datorteknik och datavetenskap som framförallt finns vid Sveriges fyra stora IKT-universitet, men det kommer också att finnas resurser för att ansluta forskare vid andra universitet, berättar Peter Wallenberg Jr.

Satsningen innehåller även ett rekryteringsprogram med attraktiva tjänster för forskare som befinner sig utomlands.

Forskningen inom WASP kommer att bidra till en omfattande kunskapsuppbyggnad och utveckling inom ett stort antal områden där fordon, robotar och komplexa programvaruintensiva system med intelligens, uppnår autonomi i växelverkan med människor .

Samverkan med svensk industri

Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, universiteten och svenska industriföretag. Den totala satsningen uppgår till 1,8 miljarder kronor varav Stiftelsen står får 1,3 miljarder, resterande 500 miljoner kronor kommer från universitet och företag.

En viktig del i forskningsprogrammet är att bygga en plattform för akademisk forskning och utbildning som kan växelverka med svensk ledande industri. Ett exempel är den forskarskola som ska drivas i samarbete med industrin. Totalt ska minst 100 doktorander antas, varav hälften ska vara industridoktorander. En industridoktorand är en doktorand som är anställd i industrin och bedriver forskarstudier motsvarande minst halvtid.

Infrastruktur som demonstrationsplattformar och nationella demonstrationsarenor är andra inslag i samarbetet.

– Men det är viktigt att understryka att programmet inte ska driva industrins produktutveckling, utan att det ska fokusera på grundforskning, men att det ska finnas en tydlig kunskapsöverföring till industrins forskning och vidareförädling. Målet är att Sverige ska ha en internationellt ledande position inom programmets vetenskapliga områden och på så sätt i förlängningen kunna bidra till Sveriges konkurrenskraft som teknik- och industrination, konstaterar Peter Wallenberg Jr.

Ytterligare kommentarer av rektorer och andra företrädare för programmet finns på universitetens respektive hemsidor.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner: Peter Wallenberg Jr, ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Telefon: 08-545 017 80 E-post: kaw@kaw.se Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Telefon: 08-545 017 80 E-post: kaw@kaw.se Mille Millnert, ordförande Wallenberg Autonomous Systems Program Telefon: 0706-17 74 11 E-post: mille.millnert@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera