Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2015

Elefanters förflyttningsmönster kartlagt

För första gången har elefanters rörelsemönster studerats med GPS-märkning i ett tidigare outforskat område i västra Tanzania. En avhandling från Stockholms universitet visar att elefanterna rör sig i närheten av de vägar parkvakterna använder och undviker de områden där risken för tjuvskytte är stor.

Elikana Kalumanga, doktorand på Institutionen för naturgeografi, har i sin avhandling kartlagt hur afrikanska elefanter rör sig i landskapet, vad de äter och hur de utnyttjar olika naturresurser. Sex elefanter från olika grupper i Ugalla i västra Tanzania sövdes och förseddes med GPS-kragar under två år, vilket gav en position för varje elefant fyra gånger om dagen.

Resultaten visar att elefanterna rör sig mer fritt omkring de områden där parkvakterna kör till och från naturskyddsområdet och att de undviker områden söderut där det finns större möjligheter för tjuvjägare att ta sig in. Samtidigt låter sig en del elefanter inte begränsas till naturskyddsområdena utan rör sig över stora delar av landskapen omkring Ugalla. Under torrperioden håller sig grupperna nära floderna medan de skingras över vidsträckta områden under regnperioden då stora delar är översvämmade och det finns gott om vatten i landskapet.

Elefanter anses vara generalister i sitt val av föda, men resultaten visar på att de kan vara selektiva i vad de äter. Elefanterna äter till exempel jord från vissa termitstackar för att få i sig mineraler och salt, vilket saknas i de växter de äter.

– Elefanterna är viktiga för den biologiska mångfalden och safariturismen och de har även ett stort symbolvärde. Trots detta vet vi idag väldigt lite om hur elefanterna rör sig i skogslandskapet och vilka resurser de utnyttjar, säger Sara Cousins, professor vid Institutionen för naturgeografi och Elikana Kalumangas handledare.

Afrikas elefanter har minskat kraftigt under de senaste 200 åren. I början av 1800-talet fanns det cirka 24 miljoner elefanter. Trots stora insatser för att bevara elefanterna under 1900-talet finns det idag bara cirka 500 000 kvar. Antalet elefanter fortsätter att minska på grund av tjuvjakt och att de områden som finns att röra sig inom krymper.

Trots att Tanzania har avsatt 25 procent av sin landyta för olika naturskyddsområden är utrymmet för elefanter begränsat. Ugalla patrulleras av beväpnande vakter för att skydda djuren från tjuvjakt. Tjuvjakten har ökat i området på grund av en ökad mängd vapen, lättare att transportera ut tjuvgodset ur landet samt en stor efterfrågan på elfenben och elefanthår från Asien.

– För att skapa ett hållbart bevarande av biologisk mångfald krävs integrerade bevarandestrategier där olika ministerier och sektorer är inblandade. Det omfattar bevarandet av olika resurser som krävs för både djurliv, vegetation och den fattiga landsbygdsbefolkningen. Regelbundna samordnade patruller mot tjuvjakt bör införas över hela Ugalla och de omgivande områdena, säger Elikana Kalumanga, doktorand på Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet.

Kontaktinformation
För ytterligare information Sara Cousins, professor vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, e-post sara.cousins@natgeo.su.se, tfn 08-16 47 67, mobil 0708-10 15 95.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera