Tema

Unga möter sexköpare via nätet

För unga som mår dåligt är sannolikheten större att nätet blir en yta för sexuella kontakter och för en del leder bekantskapen till att de börjar sälja sex. Men det är inte via annonser som köpare och barn kommer i kontakt med varandra. Ofta blir barnen uppsökta på sajter som riktar sig mot ungdomar.

Utan internet hade jag aldrig sålt sex
/Natalie, 17 år

Linda Jonsson har undersökt svenska ungdomars sexvanor på internet. Hennes avhandling bygger på ett antal delstudier, bland annat har hon studerat hon hur kontakt mellan ungdomar och sexköpare etableras. Det är genom denna delstudie hon träffar 17-åriga Natalie, en av de 15 unga kvinnor som sålt sex via nätet.

Natalies och de andra ungdomarnas berättelser visar att den första kontakten kan ske via sajter som inte har med sex att göra, som till exempel Bilddagboken, Kik, Facebook eller via onlinespel. Med andra ord handlade det för en del av ungdomarna inte om att sälja sex när de var ute på internet.

– De blev kontaktade av vuxna som gav dem komplimanger eller på annat sätt etablerade en kontakt. Det var en transportsträcka för att introducera dem för sex som kan liknas vid en groomingprocess, säger Linda Jonsson.

För 14 av de 15 unga i Linda Jonssons delstudie gick kontakten med de vuxna vidare till att de sålde sex för pengar, alkohol eller annan ersättning, mer än en gång. Internet verkar vara en självklar kontaktarena mellan köpare och säljare och som sannolikt även gjort det svårare för de unga att sluta.Ofta vet ingen i barnets närhet om att det blivit uppsökt av en vuxen eller att det har sålt sex.

Studien bekräftar också vad man tidigare anat – att denna grupp inte annonserar ut sina sexuella tjänster. Det kan bero på att barnen är rädda för att bli upptäckta, exempelvis av familj och vänner. En annan orsak kan vara att de faktiskt inte behöver annonsera för att sälja sina tjänster eftersom de blir uppsökta ändå.

– Detta är viktig kunskap för de som arbetar professionellt med unga. Inte minst är det viktigt kunskap för exempelvis polisen som arbetar uppsökande. Även andra yrkesgrupper måste fråga unga vad de gör online, både generellt och vad gäller sexuellt beteende. Vi måste öppna upp för barn att berätta om det här, säger Linda Jonsson.

FAKTA
Delstudien ”Without the internet I would never had sold sex”: Young women selling sex online har publicerats i Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, Cyberpsychology. Medförfattare var Carl Göran Svedin och Margareta Hydén. Studien ingår också i Linda Jonssons avhandling Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth. Characteristics, Associations and Consequences.

Kontaktinformation
Linda Jonsson, Linköpings universitet, 070- 552 27 19, linda.s.jonsson@liu.se

Unga möter sexköpare via nätet

 lästid ~ 2 min