Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2015

Många som söker primärvård visar tecken på utmattningssyndrom

Mer än hälften av alla i arbetsför ålder som söker till primärvården, oavsett diagnos, upplever sig stressade. Av dessa uppvisar varannan symptom som liknar utmattningssyndrom.

Mer än hälften av alla i arbetsför ålder som söker till primärvården, oavsett diagnos, upplever sig stressade. Av dessa uppvisar varannan symptom som liknar utmattningssyndrom. Det visar studier vid Sahlgrenska akademin.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har undersökt hur vanligt det är att personer som söker sig till primärvården upplever sig stressade och visar tecken på utmattningssyndrom. Studien, som inkluderar totalt 587 personer i arbetsför ålder, är enligt forskarna överraskande.

• 59 procent (345) av deltagarna i studien angav att de upplevde ”mer än lite stress”. Av dessa var 237 kvinnor och 108 män.

• Drygt hälften av de som upplevde sig stressade visade självskattade symtom på utmattningssyndrom.

• Av de patienter som hade den högsta stressgraden visade 33 procent symtom på depression, och 64 procent symtom som pekade mot ångestsjukdom.

• Högst andel kvinnor och ensamstående återfanns bland dem som uppvisade mest stress.

– Resultaten visar att väldigt många som vänder sig till primärvården är stressade, oavsett vilka symtom de söker för. Studien visar också att bland dessa stressade patienter är depression och ångestsymtom vanligt, säger Lilian Wiegner, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Resultaten bygger på självskattningar som deltagarna gjort via enkäter. Men de som självskattar symtom på sjukdom uppfyller inte nödvändigtvis kriterierna för sjukdom. Forskarna ska därför i en uppföljande studie undersöka hur stor andel som verkligen uppfyller de kliniska kriterierna för utmattningssyndrom, depression och ångest.

– Steget därefter blir att kartlägga om det finns specifika sökorsaker som i högre grad kan kopplas till stressrelaterad psykisk ohälsa. Hittar vi sådana mönster ökar möjligheten att tidigt upptäcka och förebygga sjukdom bland stressade patienter, säger Lilian Wiegner.

Artikeln Prevalence of perceived stress and associations to symptoms of exhaustion, depression and anxiety in a working age population seeking primary care – an observational study publiceras i vetenskapliga tidskriften BMC Family Practice den 19 mars.

Länk till artikel: http://www.biomedcentral.com/1471-2296/16/38

FAKTA
Den aktuella studien var uppdelad i tre steg. De första två delarna bestod i en enkätundersökning där samtliga patienter tillfrågades om att delta, oberoende om de sökte för stress eller inte. Svarsfrekvensen var 85 procent (587 av 689 tillfrågade).

I enkäten ställdes frågor om kön, ålder, civilstånd, anställningsform, aktuell orsak till besöket samt en fråga hämtad från den validerade stressenkäten QPS Nordic. De som angav högre grad av upplevd stress fick svara på ytterligare vetenskaplig validerade frågor som utvärderar symtom på utbrändhet/utmattning, depression och ångest.

Kontaktinformation
Lilian Wiegner, överläkare vid Institutet för Stressmedicin och forskare vid Sahlgrenska akademin, Västra Götalandsregionen tel: 0706 326475

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera