Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2015

Kraftigt minskad fysisk aktivitet hos pojkar med smartphones

Pojkar i åldern 11-13 år har minskat sin fysiska aktivitet med en fjärdedel på tretton år. Smarta mobiler, smartphones, anges som orsak.

Det visar en ny studie vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

– Vi kan inte bortse från en smartphone-effekt, säger Anders Raustorp vid Göteborgs universitet.

Undersökningar som mäter ungas idrottsvanor finns det gott om, men den aktuella studien har mätt total daglig fysisk aktivitet hos de unga.

En grupp forskare har under ledning av docent Anders Raustorp under ett antal skoldagar undersökt den fysiska aktiviteten hos mellan 40 och 100 barn i årskurs 2 och årskurs 5 på fem skolor vid tre tillfällen under perioden 2000-2013. Aktiviteten har noterats under skoltid och fritid genom stegräknare, plus att vikt, längd och BMI, body mass index, mätts.

För flickor i årskurs 2 ökade aktiviteten mellan år 2000 och 2006 för att stabiliseras 2013. Pojkar i årskurs 2 och flickor i årskurs 5 hade en stabil nivå 2000-2013. För pojkarna i årskurs 5 uppmättes dock en genomsnittlig minskning på 24 procent, från 16670 steg per dag till 12704 steg. Endast 20 procent av pojkarna når rekommenderade 15000 steg.

– Det är bekymmersamma resultat. Regelbunden fysisk aktivitet medför betydande hälsovinster för barn. Vi vet dessutom från tidigare studier att de barn som bedöms som otillräckligt aktiva i tolvårsåldern i hög grad behåller sitt aktivitetsmönster upp i vuxen ålder, säger Anders Raustorp.

Ökad fetma
En följd av den minskade rörligheten är att andelen barn med övervikt/fetma ökade i tre av de fyra undersökta grupperna under undersökningsperioden. Undantaget är flickorna i årskurs 5 där andelen med övervikt/fetma sjönk.Vid tidigare mätningar på dessa skolor har barnen haft internationellt sett höga värden och det har de alltså alltjämt i årskurs 2 och bland flickor i årskurs 5

En trolig förklaring till den sjunkande fysiska aktiviteten hos pojkar i årskurs 5 är enligt forskargruppen tillgången till smarta mobiler.

– Vi sökte något som påverkat aktivitetsnivån efter 2006-2008 i årskurs 5 men inte i årskurs 2 och som påverkat pojkar mer än flickor. Vid strukturerade observationer 2013 noterades elevernas rastaktiviteter. Samtliga pojkar i årskurs 5 i studien hade 2013 fått tillgång till smartphones och under skolrasterna var det främst pojkarna som var absorberade av dem, säger Anders Raustorp.

Resultatet stärks av siffror från Statens Medieråd som för 2013 anger att det i gruppen 11-12-åringar var 22 procent av pojkarna och fyra procent av flickorna som tillbringade mer än tre timmar om dagen på nätet.

Läs artikeln i Acta Paediatrica: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.13027/abstract

Fakta: Den av 14 forskare från bland annat USA, Australien, Canada, Frankrike samt Sverige angivna stegrekommendationen rekommenderar 12000 steg/dag för flickor, 15000 steg/dag för pojkar. Det motsvarar 60 minuter måttlig till intensiv fysisk aktivitet för både flickor och pojkar i årskurs 5. I undersökningen sjönk andelen barn som uppnådde rekommendationen under de 13 åren, från 71 till 61 procent bland flickorna och från 76 till 20 procent bland pojkarna.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Anders Raustorp, docent i fysioterapi vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet:Telefon: 0708-118706, e-post: anders.raustorp@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera