Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2015

​Värmemadrasser ökar komforten i kalla ambulanser

Värmemadrasser på ambulansbårar kan minska de negativa hälsokonsekvenserna av köld och även förbättra komforten i en kall miljö. Det konstaterar forskaren Jonas Aléx i sin avhandling.

– Det är ofta kallt för patienter som vårdas i ambulanser, framför allt vintertid och det är svårt för personalen att uppfylla patientens behov av värme. Att bli nedkyld är väldigt obehagligt och kan även leda till svikt av vitala funktioner om inte avkylningen stoppas. Därför är värmemadrasser på ambulansbårar något som bör finnas i alla ambulanser, säger Jonas Aléx, doktorand vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

I sitt avhandlingsarbete har han bland annat genomfört intervjuer med patienter som har behandlats i ambulanssjukvården, gjort mätningar av upplevelser av så kallat termiskt obehag, psykisk belastning, med mera. Han har även mätt rygg-, finger- luft-, och kroppstemperaturer hos patienterna.

Resultaten från de fyra studierna i avhandlingen visar att personer som blivit liggande på kall mark upplevde att kylan underifrån snabbt spred sig i kroppen, de blev genomkalla och det upplevdes i sig ofta som mer allvarligt än själva skadan. Dessa patienter var i kraftigt behov av värme. Att få en kemisk värmeplatta på bröstkorgen upplevdes positivt och minskade lidandet.

Många patienter upplevde att de exponerades för kalla temperaturer inte bara medan de låg på marken utan även under färden i ambulansen från olycksplatsen till akutmottagningen. Jonas Aléx visar i sin avhandling att många patienter reagerade på köldstress med sänkta fingertemperaturer. Cirka 85 procent av patienterna hade en fingertemperatur under komforttemperaturen, 31ºC. Nära hälften av patienterna upplevde att ambulanshytten var kall. I en av studierna i avhandlingen låg madrasstemperaturerna mellan -22.3 ºC och +8.4 ºC innan lastning i ambulansen. Detta på grund av att galonmadrassen kyldes ner till temperaturen i omgivningen.

Deltagarna i experimentet med värmemadrasser skattade sig själva som mindre spända, att de hade det skönare och mer nöjda när de låg på den varma madrassen jämfört med när de låg på den vanliga båren utan värmemadrass. Värmemadrassen upplevdes som varm, behaglig och den förmedlade en känsla av säkerhet och gjorde det lättare att slappna av.

Avhandlingen visar också att den termiska komforten ökade för de patienter som låg på värmemadrass medan den minskade för patienterna som låg på en vanlig madrass under omhändertagandet. Fler patienter i kontrollgruppen, 57 procent, ansåg att båren var kall att lägga sig på, jämfört med 3 procent av patienterna i den grupp som fick ligga på en värmemadrass.

– I det kalla klimat som råder i Sverige, framför allt vintertid, finns behov av resurser för att bibehålla en normal kroppstemperatur hos patienterna. Det är viktigt att försöka undvika ytterligare lidande för sjuka och skadade, långt ut i vårdkedjan, säger Jonas Aléx.

Avhandlingen är publicerad digitalt

FAKTA
Jonas Aléx kommer från Umeå. Han är ambulanssjuksköterska och doktorand vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.


Om disputationen: Fredagen den 22 maj försvarar Jonas Aléx, institutionen för omvårdnad, sin avhandling med titeln: Termisk komfort och patienters exponering för kyla inom ambulanssjukvården. (Engelsk titel: Cold exposure and thermal comfort among patients in prehospital emergency care- innovation research in nursing). Opponent: Inggard Lereim, professor, Institutt for nevromedisin, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet. Huvudhandledare: Britt-Inger Saveman. Disputationen äger rum kl. 09.00 i Vårdvetarhuset, Aulan.

Kontaktinformation
Jonas Aléx, Umeå universitet. Telefon: 070-651 73 74. E-post: jonas.alex@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera