Tema

Bok om klimatförändringarna i Östersjöområdet

Professor Marie-José Gaillard är en av 25 huvudförfattare i en ny bok som precis publicerats med titeln ”Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin (BACC II)”. Boken redovisar för de nuvarande kunskaperna om klimatförändringarna i Östersjöområdet.

Arbetet har koordinerats av “International Baltic Eath Secretariat” vid Helmholtz-Zentrum Geesthacht i Tyskland och är andra rapporten om ämnet.

Karaktären av vegetationen på land har olika effekter på klimatet, beroende på om det är huvudsakligen träd eller låga växter och beroende på var dessa växer på jorden. Vi vet att effekterna är mycket komplexa och kan leda till ett varmare eller kallare, fuktigare eller torrare klimat. Förändringar av vegetationen orsakad av människan, kan leda till effekter som skiljer sig från de effekter den naturliga vegetationen hade haft. Vegetationen på jorden har starkt påverkats av människan sedan millenier tillbaka (via avskogning, odling och bete) och fortfarande gör det. I Östersjöområdet har de största mänskliga förändringar av landytan skett för cirka 3000 år sedan, 1000 år sedan och från och med 1500 talet. Påverkan har varit särskilt stor i södra delen av regionen, inklusive Danmark och Sveriges sydligaste provinser, särskilt Skåne. Vi vet att den samlade biogeofysiska effekten (effekter på utbyte av värme mellan land och atmosfär) av avskogningen över dessa millenier kan ha orsakat ökningar eller sänkningar av temperaturen på upp till 1 grad beroende på regionen, samt varierande förändringar i nederbörd. Vad vi fortfarande inte vet är den totala summan av de biogeofysiska och biogeokemiska effekterna (t.ex. effekter på kolbalansen) på klimatet. Det finns inga tecken på att den stora landskapsförvandling som skedde i södra delen av området, från slutet på 1800-talet fram till idag, då agrarlandskapet ersattes i många regioner med skogsplantering, spelade en avgörande roll i den observerade uppvärmningen efter 1850 talet.

Boken redovisar i de övriga kapitlen bevisningen för att uppvärmningen fortsätter i Östersjöområdet. Klimatmodellerna visar att lufttemperaturen i området kan öka, jämfört med dagens temperaturer, med 4 till 8 grader under vintern och med 1.5 till 4 grader under sommaren i slutet på nuvarande sekel. De visar också att nederbörden kan öka under vintern, men minska under sommaren längs kusterna i Söder. Vattennivån i Östersjön är beroende av den globala havsnivån och enligt vissa modellsimuleringar kan vattennivån i Östersjön komma att öka med 30 till 80 cm i slutet av nuvarande sekel. Boken redovisar också om hur vatten- och landekosystem har påverkats av klimatförändringarna hittills, men också hur de kommer att påverkas framtiden. Boken har presenterats vid den internationella konferensen ”European Climate Change Adaptation Conference” (ECCA 2015) den 14e maj 2015 i Köpenhamn där en panel av forskare och avnämnare diskuterade resultaten.

FAKTA
Boken är en regional variant av den internationella rapporten publicerad av ”Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)”. Skillnaden är att arbetet inte beställts av regeringar, utan är ett fritt initiativ från forskarna. Det är en syntes som tagits fram av 141 forskare (meteorologer, hydrologer, oceanografer, biologer och paleoekologer) från tolv länder. Marie-José Gaillard är paleoekolog och har tillsammans med åtta medförfattare skrivit ett kapitel om människans påverkan på klimatet genom markanvändning, med titeln ”Causes of Regional Change – Land Cover”.

Länk till det kompletta pressmeddelandet på engelska: http://www.hzg.de/public_relations_media/news/index.php.en
Mer information:
www.ecca2015.eu

www.baltic-earth.eu/BACC2 (BACC1 publicerades 2008)

Bokens titel: Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. The BACC II Author Team, Springer 2015,

More information and download as Open Access: www.springer.com/gp/book/9783319160054

Kontaktinformation
Marie-José Gaillard, Linnéuniversitetet, e-pot: marie-jose.gaillard-lemdahl@lnu.se; 0730-292663 (lämna meddelande om inget svar). Jonas Tenje, pressansvarig, 070 308 40 75, jonas.tenje@lnu.se

Bok om klimatförändringarna i Östersjöområdet

 lästid ~ 3 min