Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 maj 2015

Studie om arbetstid: Ska du redan gå hem?

Antalet människor som jobbar hemifrån har mångdubblats under de sista tio åren. Vad som vissa tycker är ökad frihet i arbetet är för andra en belastning då de förväntas vara tillgängliga även utanför normala arbetstider. En pågående studie från Lunds universitet visar att 23 procent av de tillfrågade förväntas svara på mail och telefon utanför arbetstiden .

Drygt hälften av alla företag har idag anställda som i större eller mindre utsträckning använder sig av hemmet som arbetsplats. Det är en mångdubbling under de senaste tio åren. Lundaforskarna Mikael Ottosson och Calle Rosengren vid Center for Work, Technology and Social change, (WTS) har i sitt projekt ”Ska du gå hem redan?” studerat arbetsmiljö och psykosociala arbetsvillkor i sektorer som kräver specialistkompetens. Särskild fokus har lagts på arbetstider och arbetsmiljö utanför den ordinarie arbetsplatsen. Syftet med projektet är att studera hur man tar fram gemensamma spelregler och hur dessa upprätthålls och kommuniceras i en miljö som präglas av otydlighet och gränslöshet.

1500 slumpmässigt utvalda personer har fått svara på en webbenkät med frågor om hur deras arbetsmiljö ser ut och hur den påverkas av digitaliseringen. Materialet håller fortfarande på att bearbetas och därför är forskarna försiktiga med alltför starka tolkningar, men de har redan nu fått fram en del intressanta siffror:

  • 23 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att ”Jag förväntas vara tillgänglig och svara på mobil och mail utanför arbetstid”.
  • 31 procent instämmer helt eller delvis i påståendet ”Jag kollar ofta min jobbmail efter ordinarie arbetstid”.
  • 42,8 procent använder aldrig internet för att arbeta hemifrån. 18,6 procent gör det dagligen.

Ett ytterligare led i detta projekt är en nystartad utbildning som Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet tagit fram. http://amh.lu.se/amh-medverkar-i-ny-utbildning-for-partsradet/


Kontaktinformation
Calle Rosengren, calle.rosengren@wts.lu.se 046-222 39 11. Mikael Ottosson, mikael.ottosson@wts.lu.se, 046-222 36 41

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera