Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2015

Sänk tröskeln kring öppna data för fler lyckade projekt

– Det finns mycket att vinna med en öppnare offentlig verksamhet. Dels möjligheten att granska, delta och påverka men också att starta företag och utveckla innovationer baserade på öppna data, säger Iryna Susha. Hon har i sin doktorsavhandling i informatik undersökt vilka möjligheter som finns och vilka hinder som kvarstår när det gäller open government.

– Det finns många exempel på lyckade privata projekt där många människor samarbetar. Wikipedia är ett sådant. Men open governments initiativ kommer uppifrån och har svårt att locka människor i lika stor utsträckning, säger Iryna Susha.

Hon har undersökt hur offentlig data i Sverige görs tillgänglig för att användas av företagare. Hon har också studerat vilka möjligheter det europeiska medborgarinitiativet, har gett människor att delta i och påverka politiska beslut. Det ska vara en direktkanal för människor att föra fram sina åsikter till EU.

– Medborgarinitiativet ger människor möjligheten att lägga fram politiska förslag genom att samla in underskrifter. Det startade 2012 men fram till nu har endast tre förslag nått hela vägen fram, säger Iryna Susha.

För att nå hela vägen krävs att man engagerar människor från flera länder och samlar in minst en miljon underskrifter. Det krävs ett nätverk, IT-system och pengar.

– Det är lättare för organiserade intressen att använda sig av detta. För en privatperson blir tröskeln för hög, säger Iryna Susha.

För att engagera fler människor måste tröskeln sänkas men det krävs också mer information. Detsamma gäller för att fler ska använda öppna data för innovationer och företag. Iryna Susha föreslår utbildning för intresserad allmänhet, events som hackaton för att locka fler och informationsträffar.

– För även om data finns tillgängligt är det svårt att ta till sig informationen. Det krävs kunskap och många entreprenörer är ännu bara på experimentstadiet när det gäller öppen data, säger Iryna Susha.

Det krävs kunskap inte bara för att tolka informationen utan också kring hur man samlar in den och hanterar till exempel känsliga data.

– Det är baksidan med öppna data. Ett exempel är data som rör brott. När många register går att samköra kan det vara möjligt att identifiera personer trots att de olika registren är sammanslagna och avpersonifierade, säger Iryna Susha.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Iryna Susha; Örebro universitet, tel +31 6 572 488 61. E-post: iryna.susha@oru.se. Kommuniktör Lars Westberg, örebro universitet. Telefon: 0705-693818. Epost: lars.westberg@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera