Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2015

​Parallella vårdsystem skapar osäkerhet i låginkomstländer

Att stärka integrationen mellan nationella hälsoarbetarprogram och den övriga sjukvården i låg- och medelinkomstländer är avgörande för att insatserna ska få avsedda effekter genom hela vårdkedjan.

– Nationella hälsoarbetarprogram där personer med en kort vårdutbildning, som får genomföra enklare vårdinsatser, framför allt ute på glesbygden, gör stor nytta i länder där hälso- och sjukvården behöver byggas upp och förstärkas. Det vi ser i Zambia är dock att hälsoarbetarna möter både motstånd från hälso- och sjukvården för att de inte är integrerade i vårdkedjan, men även från en skeptisk befolkning. Det är en stor och viktig utmaning att få de båda vårdsystemen att fungera tillsammans, säger Joseph Mumba Zulu vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

En viktig anledning till att man införde ett system med hälsoarbetare, hälsoassistenter, i Zambia var en stor brist på personal i det etablerade hälso- och sjukvårdssystemet. För att inte vården skulle falla ihop helt beslutade landets hälsoministerium därför att implementera en integrationsstrategi som innefattade så kallade hälsoassistenter, community based health assistents.

Hälsoassistenternas uppgift är att efter en ettårig eftergymnasial vårdutbildning stödja befolkningen ute i byar på landsbygden med hälsovårdande insatser. Det kan handla om att arbeta med sjukvård i malariadrabbade områden, med patienter som har TBC, HIV/aids, men också att stödja och ge råd till gravida kvinnor, exempelvis när det gäller möjligheterna att få mödravård och förlossningsvård i det etablerade hälso- och sjukvårdssystemet. Ytterligare en uppgift som hälsoassistenterna har är att arbeta sjukdomsförebyggande genom att undervisa befolkningen i byarna, exempelvis om hantering av dricksvatten, för att förhindra smittspridning, med mera.

I sitt avhandlingsarbete har Joseph Mumba Zulu studerat hur arbetet med hälsoasisstenter har fungerat i Zambia. Resultaten visar att det framför allt finns två stora utmaningar. Eftersom hälsoassistenter är en ny yrkesgrupp har de haft tydliga problem att integreras i hälso- och sjukvårdssektorn. Joseph Mumba Zulu konstaterar att det i vården framför allt råder oklarheter om vilka uppgifter hälsoassistenterna ska utföra, vilka befogenheter de har när det gäller att utföra hälsovårdande insatser. Likaså finns en osäkerhet hos hälsoassistenterna om vad de ska göra och vad de ska hänvisa vidare till den etablerade vården.

Joseph Mumba Zulu berättar vidare att hälsoassistenterna ofta bemöts med skepsis från befolkningen ute på landsbygden, både på grund av att man inte vet vilka uppgifter hälsoassistenterna har, men framför allt för att de ofta saknar grundläggande resurser att genomföra vårdinsatser. Det kan exempelvis handla om att de inte har tillgång till läkemedel för behandling av malaria.

– För att insatserna med hälsoassistenter ska bli en effektiv fungerande del av hälso- och sjukvården krävs politiska beslut som rör hälso- och sjukvårdens organisation så att man kan arbeta tillsammans på ett bättre sätt, men också beslut om resurser så att hälsoassistenterna får möjlighet att bygga upp ett förtroende gentemot vården och befolkningen, säger Joseph Mumba Zulu.

Avhandlingen är publicerad digitalt

FAKTA
Joseph Mumba Zulu kommer från Zambia. Han är antropolog och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

Om disputationen: Fredagen den 8 maj försvarar Joseph Mumba Zulu, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa, sin avhandling med titeln: Integration av nationella hälsoarbetarprogram i hälso- och sjukvårdssystem. Lärdomar från Zambia och andra låg- och medelinkomstländer. (English title: Integration of national community-based health worker programmes in health systems. Lessons learned from Zambia and other low and middle income countries). Opponent: Professor Helen Schneider, School of Public Health, University of Western Cape, Bellville, South Africa. Huvudhandledare: Professor Anna-Karin Hurtig.Disputationen äger rum kl.13.00 i Vårdvetarhuset, Aulan.

Kontaktinformation
Joseph Mumba Zulu, Umeå universitet. Telefon: 072-533 06 3. E-post: josephmumbazulu@gmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera