Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2015

Framtidens intelligenta språk

För att utveckla ny, smart och säker teknik måste vi kunna lita på att modeller och simuleringar är korrekta. Forskning om så kallade ”hybrid modelling languages” gör datorsimuleringar smartare, snabbare och betydligt mer precisa. Detta skapar möjligheter för nya innovationer.

Walid Taha, professor i datalogi vid Högskolan i Halmstad, leder forskning med målet att utveckla simuleringsmetoder som kan hantera en variation av, eller osäkerhet om, de olika faktorerna i det scenario som ska simuleras.

Om två fordon är på väg att krocka kan ett automatiskt sensorsystem bromsa ett av fordonen för att undvika en kollision. Systemet måste fungera felfritt, annars kan konsekvenserna bli ödesdigra. Vid simulering av ett sådant system tillåts vissa faktorer påverka resultatet, medan andra inte gör det. Till exempel spelar det ingen roll om däcken blir varma av inbromsningen eller i vilken riktning vinden blåser. Det är heller inte viktigt att simulera bilens exakta position efter inbromsningen – det enda väsentliga är att krocken undviks. 

Detta videoklipp visar en Acumen-simulering där en lastbil, genom ett automatiskt bromssystem, undviker att krocka med en bil. Det unika med Acumen, som är ett hybridmodelleringsspråk, är att det kan hantera osäkerheter och variationer, vilket leder till mer realistiska simuleringar än de metoder som används idag. Simulering: Adam Duracz, doktorand vid Högskolan i Halmstad.

Realistiska simuleringar
– Problemet med dagens simuleringstekniker är att de antar en perfekt omgivning – men verkligheten är aldrig perfekt. Ett sådant antagande ger svaga simuleringar som ibland är helt missvisande. Vi utvecklar därför ett nytt programmeringsspråk, ”hybrid modelling language” eller hybridmodelleringsspråk, som kan hantera osäkerheter och variationer i simuleringens ingående parametrar. Detta resulterar i realistiska simuleringar – som exemplet med den bromsande bilen där fokus är att undvika en olycka, säger Walid Taha,

HyMLs leder till snabba och säkra simuleringar och modeller som är lätthanterliga. Eftersom de imiterar verkligheten effektivt, blir HyML-simuleringar mycket användbara vid utveckling av ny teknik, till exempel ”cyberfysiska system” som robotar, självkörande fordon och andra system med inbäddad mjukvara.

– Vårt mål är att tillhandahålla en säker och intelligent design av cyberfysiska system som kan bli en användbar del av vår vardag, säger Walid Taha.

FAKTA
Den 7–8 maj leder Walid Taha ett möte där världens experter träffas i Houston för att snabba på utvecklingen av framtidens intelligenta språk. HyML-mötet är ett forum för att presentera spjutspetsforskning inom området ”hybrid systems modelling and simulation”.

Kontaktinformation
Walid Taha, walid.taha@hh.se. Mobilnummer i USA, 7–10 maj: +1 (832) 564 5111. Mobilnummer i Sverige, från den 11 maj: +46 76 060 7253

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera