Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2015

Bättre kunskap om rollspel kan ge bättre tolkar

I ett mångkulturellt samhälle och en globaliserad värld behövs bra tolkar och i utbildningssammanhang och vid tester används ofta rollspel. Magnus Dahnberg har i en färsk avhandling från Uppsala universitet gjort en samtalsanalys och visar att olika saker mäts beroende på rollspelets upplägg.

– Det visar sig att samspelet mellan tolk och tolkanvändare kan skilja sig mycket åt beroende på om man till exempel använder skrivet manus eller pratar fritt, eller om det är test eller utbildning, säger Magnus Dahnberg, språkvetare och verksamhetschef vid Tolkskolan i Uppsala.

En bra tolkutbildning och tolkauktorisation är av största betydelse för samhället, inte minst ur rättssäkerhets- och integrationssynpunkt, och behovet av tolkar är växande. Det är vanligt att använda rollspel när man testar tolkars förmåga eller utbildar tolkar. I sin avhandling Tolkmedierade samtal som rollspel har Magnus Dahnberg gjort en analys av nära åtta timmar inspelade tolkade rollspelssamtal. Materialet består av auktorisationsprov från Kammarkollegiet, två olika typer av rollspel som används i den militära tolkskolans repetitionskurser samt material från en tidigare avhandling om ett rollspel i internationell förhandlingsteknik genom tolk.

I studien analyserar Magnus Dahnberg likartade sekvenser i de olika rollspelen:
1. När en tolk försöker få ordet / avbryter
2. När en tolk frågar om och användaren förtydligar sitt yttrande
3. När användaren rättar tolken.

Han konstaterar att mycket av det man vill testa eller träna påverkas av hur rollspelet läggs upp. Användning av ett skrivet manus kan till exempel göra att tolkanvändarna svarar annorlunda på tolkens frågor jämfört med om man talar fritt. Tendensen att avbryta varierar också mycket om det är test eller utbildning. Studien visar inte att något rollspel alltid är bättre än något annat, för det behövs fler studier.

– Men en ökad medvetenhet om att upplägget har stor betydelse kan säkert bidra till att utveckla och förbättra de instrument som finns för testning och utbildning av tolkar i Sverige, säger Magnus Dahnberg.

Disputationen äger rum den 9 maj. Läs avhandlingen på universitetsbibliotekets webb.

Kontaktinformation
Magnus Dahnberg, Uppsala universitet, mobil: 070-854 83 95, magnus.dahnberg@moderna.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera