Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 maj 2015

Våren flyttar norrut

Björkarnas lövsprickning har hunnit 70-80 mil längre norrut i år än vad som var normalt vid Valborg för hundra år sedan.

Det var ett av resultaten från Vårkollen som genomfördes första gången i år. Nästan 4000 observationer av tussilago, blåsippor, vitsippor, sälg, björkar och hägg rapporterades in under Valborgshelgen, när Vårkollen efterlyste vårtecken från hela landet. Det var frivilliga medborgare som rapporterade från uppemot 700 platser i landet.

Under Valborgshelgen genomförde Svenska Botaniska Föreningen tillsammans med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet Vårkollen för första gången. Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt där forskare analyserar data om vårtecken som frivilliga rapporterat in. Det är tänkt att bli en årligt återkommande undersökning av hur långt våren kommit i landet, så att man kan se om och hur vårens ankomst påverkas av klimatförändringen.

Vi är glada att så många deltog i Vårkollen och hoppas så klart att detta ska bidra till ett ökat engagemang för våra vilda växter, säger Stefan Grundström, ordförande för Svenska Botaniska Föreningen.

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fanns en liknande verksamhet, vilket gör att Vårkollens resultat kan jämföras med hur det såg ut vid Valborg för hundra år sedan. Till exempel var det normalt att björkarnas lövsprickning startade precis vid Valborg i södra Skåne och i år har lövsprickningen redan skett i hela Götaland och Svealand och här och där längs Norrlandskusten. På samma sätt hade sälgen börjat blomma i hela Götaland och Sveland vid Valborg, enligt den historiska databasen, men i år har den redan setts blomma långt upp i Norrlands inland.

Även om vi har forskningsresultat som visar att lövsprickningen tidigarelagts ett par veckor sedan 1980-talet vet vi att olika arter kommer att påverkas på olika sätt av klimatförändringen. Därför vill vi på olika sätt dokumentera hur naturens kalender påverkas, säger Kjell Bolmgren vid Sveriges lantbruksuniversitet och samordnare för Svenska fenologinätverket.

Enligt Vårkollen är det inte så stor skillnad i hur långt upp i landet tussilagons blommor synts till i år, jämfört med hur det var för hundra år sedan. Det kan förklaras av att snötäcket fortfarande ligger kvar i stora delar av inlandet. Även vitsipporna verkar hindras av snötäcket just nu. Däremot har enstaka rapporter av blommande hägg rapporterats in från sydligaste Sverige. Enligt Kjell Bolmgren är det för tidigt att säga om detta betyder att häggen är på gång mer allmänt, men mycket tyder på att den kommer att starta cirka två veckor tidigare än för hundra år sedan, trots att utvecklingen under april varit förhållandevis långsam.

FAKTA

  • I de bifogade kartorna (bifogat dokument: Resultat Vårkollen 2015) presenteras en analys av Vårkollens rapporter (färgade prickar). I samma kartor finns datumlinjer, som visar när respektive art i medeltal började blomma enligt det historiska data som samlades in under perioden 1873-1951. För mer information om detta och Svenska fenologinätverket, kontakta Kjell Bolmgren.
  • www.vårkollen.se presenteras alla observationer som skickats in.
  • Vårkollens folder kan laddas hem via: www.naturenskalender.se/varkollen2015.pdf

Kontaktinformation
Kjell Bolmgren, samordnare för Svenska fenologinätverket, Sveriges lantbruksuniversitet. Tel 0730-67 03 65, kjell.bolmgren@slu.sewww.naturenskalender.se Stefan Grundström, ordförande, Svenska Botaniska Föreningen. Tel 070-420 02 11, ordforande@svenskbotanik.sewww.svenskbotanik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera