Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 april 2015

Både tro och tvivel bland sekulariserade svenskar

Det kan vara dags att nyansera bilden av det sekulariserade Sverige. Enligt en avhandling kan en mer rättvisande bild framträda om vi tar hänsyn till gruppen semisekulariserade svenskar som varken är särskilt religiösa eller helt icke-religiösa.

– Sverige beskrivs ofta som ett exceptionellt sekulariserat samhälle. Men Sveriges religiösa landskap är mer komplext än så. Min studie bidrar till att synliggöra och nyansera hur människor som varken ser sig som särskilt religiösa eller som ointresserade förhåller sig till religion, säger Ann af Burén.

– I Sverige kan folk ha skolavslutning i kyrkan och göra yoga utan att uppleva sig som religiösa. Många säger sig tro ”på något mellan himmel och jord” och samtidigt vara ateister. Jag har fokuserat på denna ofta komplexa ”både och”-attityd och försöker förklara vad den innebär.

Ann af Burén menar att det finns svenskar som varken kan klassificeras som entydigt religiösa eller sekulariserade. Hon kallar dem semisekulariserade. Det utmärkande draget i dessa personers tal om religion är deras ”både och”-inställning. De sovrar i den religiösa mångfalden istället för att definitivt välja mellan det ena och det andra.

– När vi tänker på och beskriver händelser i livet har vi tillgång till flera olika tolkningar samtidigt. Omständigheterna vi befinner oss i styr vilken tolkning vi väljer att uttrycka. Detta får stora konsekvenser för studiet av religiositet och sekularitet, säger Ann af Burén.

Hennes intervjupersoner är semisekulariserade svenskar som bor på Södermalm i Stockholm, utvalda genom dörrknackning. De är inte aktiva i något religiöst samfund men inte heller ointresserade av religion. I studien gör hon en analys av de svar som 28 personer har gett på en rad frågor, exempelvis kring vad religion betyder i deras liv.

– De kan beskriva sig själva som till viss del buddist, kristen, ateist eller något annat samtidigt. När de berättar om ovanliga händelser har de både rationella förklaringar och uppfattningen att det som inträffade var något bortom det begripliga.

Ann af Burén visar på det problematiska med de kriterier som används i gängse sätt att studera religiositet.

– Trots att delar av den svenska befolkningen uppvisar semisekulära drag syns inte denna grupp i religionsdiskussioner och forskningsstudier. Forskningen misslyckas i att nyanserat fånga upp dessa människors sätt att vara eller inte vara religiösa.

En slutsats är att nya mät- och analysmetoder, som tar hänsyn till ett mer komplext sätt att förhålla sig till religion, behöver konstrueras.

FAKTA
Ann af Buréns avhandling ingår i ett större forskningsprojekt om religiositet och attityder till religion som Södertörns högskola i Stockholm bedriver tillsammans med Göteborgs universitet. I projektet ingår också boken "Det gudlösa folket" av David Thurfjell, professor i religionsvetenskap på Södertörns högskola. (Molin & Sorgenfrei Förlag).

Avhandlingen försvarades den 23 april. Fakultetsopponent: Lois Lee, School of Public Policy, UCL. 

Avhandlingen: Living Simultaneity: On religion among semi-secular Swedes,  finns digitalt publicerad: http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:800530/FULLTEXT01.pdf

Kontaktinformation
Ann af Burén, telefon: 0739-16 46 92, e-post: ann.af.buren@sh.se. Monica Havström, kommunikatör, tel 031-786 10 68, mobil 0766-18 10 68, e-post: monica.havstrom@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera