Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2015

Ökad hiv-risk när sex blir handelsvara

När sex används som handelsvara i partiarkala samhällen med snedfördelad demografi och stora ekonomiska skillnader ökar risken för tvång, våld och sexuellt överförbara sjukdomar.

Snabba samhällsförändringar och ökat välstånd innebär inte att fenomenet upphör, snarare att det ändrar form. Det visar ny forskning från Lunds universitet, delvis utförd i Uganda.

– Mina studier visar att många unga kvinnor och män i Uganda utsätts för sexuellt våld eller tvång. Unga, särskilt studenter på universitet, kan frivilligt eller under tvång anamma strategin att använda sex som en handelsvara i utbyte mot pengar, varor eller privilegier, berättar Vikas Choudhry folkhälsovetare och doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.

Ökat risktagande i samband med alkohol
I en ny avhandling har han undersökt hur det sexuella beteendet ser ut bland unga vuxna i Uganda, och med särskilt avseende på om och hur sex används som handelsvara.

En slutsats är att användandet av sex i olika typer av transaktioner kan innebära en ökad exponering för HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar samt fler partner. Många unga kvinnor och män hade flera relationer som överlappade varandra.

Alkoholkonsumtionen bland universitetsstudenter var också ofta förknippad med ett mer riskfyllt sexuellt beteende bland dem.

Inverkan av globalisering, ekonomisk utveckling och snabba samhällsförändringar i låginkomstländer, däribland Uganda, intresserar Vikas Choudhry särskilt.  Och han konstaterar i sin forskning att transaktioner som inbegriper sex förkommer såväl bland fattiga som välbeställda:

– Fattiga använder sex som ett medel för att kunna köpa mat och klara sin existens. Men även bland dem som har de basala behoven tillgodosedda och som är mer välutbildade förekommer sex som valuta. Det är ett sätt att tillfredsställa materiella drömmar som t.ex. dyra mobiltelefoner och märkeskläder.

Sugar daddies
I Uganda har s.k. sugar daddies kommit att bli förknippade med användningen av sex i transaktioner. En sugar daddy är en vanligtvis äldre man som förser en betydligt yngre kvinna med pengar eller varor i utbyte mot sex. Vanligen kännetecknas dessa relationer av ojämna styrkeförhållanden till mannens fördel. Sexuella transaktioner är dock vanligt förekommande även bland partner med mindre åldersskillnad, berättar Vikas Choudhry.

Sexuellt risktagande och sexuellt tvång är återkommande inslag i denna typ av relationer.

– I min forskning framkommer det att förr eller senare så blev sexuellt tvång eller våld en del av relationen för flertalet. Och ibland är förloppet det omvända,  våld och tvång leder vidare till sexuella transaktioner, säger Vikas Choudhry.

Hiv-bekämpningen i Uganda har i många år varit framgångsrik men nu ökar smittan igen. En del av förklaringen kan vara en utbredd användning av sex som handelsvara samt konsekvenserna av detta, menar Vikas Choudhry men betonar samtidigt att hans forskning inte ger svar på just denna fråga.

Till grund för studierna ligger bland annat enkäter och fokusgrupper med deltagande av studenter vid Mbarara-universitetet i sydvästra Uganda.

FAKTA
Vikas Choudhry
 är läkare, folkhälsovetare och doktor i medicinsk vetenskap vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet. Den 17 april 2015 försvarade han avhandlingen ”Trading in sexual currency: Transactional sex, sexual coercion and sexual behaviour among young people in Uganda”.

Länk till avhandlingen

Text och foto: Björn Martinsson

Ovanstående text är en nyhet publicerad på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktinformation
Björn Martinsson, kommunikatör, Lunds universitet, e-post: bjorn.martinsson@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera