Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2015

Forskare kan ha upptäckt ny typ av galax

Forskare har hittat två galaxer som verkar bestå av enbart väte och helium. Galaxer som saknar tyngre ämnen än väte och helium har aldrig observerats tidigare.

Vid Big Bang bildades bara två grundämnen, väte och helium. Nuförtiden existerar många andra ämnen, vilket bland annat möjliggör liv på jorden. Dessa ämnen bildas normalt genom fusion i stjärnor men det är okänt hur de första tyngre ämnena bildades. Dessa måste ha bildats direkt från väte och helium, någonstans efter Big Bang, men innan de mest avlägsna observerade galaxerna som innehåller tyngre ämnen kom till.

– Den dominerande teorin för hur de första tyngre ämnena bildades är att en klass av stjärnor, så kallade Population III stjärnor, existerat. De bestod av endast väte och helium men har sedan bildat tyngre ämnen genom fusion och spridit ut dem genom att explodera som supernovor. Denna klass av stjärnor har dock ännu inte observerats. Förrän nu då vi tror oss ha upptäck två galaxer som kan bestå av Population III stjärnor, säger Claes-Erik Rydberg vid institutionen för astronomi, Stockholm.

Enligt Claes-Erik Rydberg kan om detta skulle bekräftas innebära att den ”felande länken” mellan vätet och heliumet som bildades vid Big Bang och de stjärnor och galaxer vi observerat har upptäckts.

FAKTA
Om studien: Enligt simuleringar, så är det möjligt att hela galaxer av Population III-stjärnor bildas. För att leta efter dessa har det observationella programmet CLASH använts. Det är ett avslutat Hubble Space Telescope program som observerat 25 galaxhopar vid 16 olika våglängder. Galaxhoparna används som gravitationella linser, eftersom de är så massiva att de kraftigt kröker rumtiden så kan bakomliggande galaxer förstoras. Två objekt, bakom galaxhoparna MACS1931 och RXJ1347, upptäcktes. De två objekten ligger enormt långt bort och (eftersom ljusets hastighet är ändligt) därmed långt bak i tiden. Faktum är att universums ålder var bara cirka 5% av dess nuvarande ålder när ljuset vi observerar sändes ut. Den vid olika våglängder uppmätta strålningen visade sig stämma mycket bättre in på Population III galaxer än normala galaxer.

Kontaktinformation
Claes-Erik Rydberg, vid institutionen för astronomi, , claes-erik.rydberg@astro.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera