Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2015

Anläggning för test inför kemisk process- och farmaceutisk utveckling

Forskningsinstitutet SP Process Development öppnar nu en uppskalnings-, demonstrations- och GMP-anläggning i Södertälje.

Den nya anläggningen är en viktig pelare i institutets innovationsinfrastruktur för kemisk process- och farmaceutisk utveckling, som utgörs av tvärvetenskaplig expertis, avancerade laboratoriemiljöer och nu verifieringsmöjligheter.

– Anläggningen erbjuder unika möjligheter för forskning och utveckling samt koncepttester av nya processer, nya material och nya läkemedel, säger Magnus Larsson, VD för SP Process Development.

Anläggningen ger möjlighet att testa och utveckla kontinuerliga processer, vilket omfattar hela processen från råvara till isolerad produkt. I direkt anslutning finns kemisk reaktorutrustning för uppskalning av processer i batch. Tillsammans ger detta möjligheter att exempelvis koncepttesta nya tillverkningsprocesser med den lämpligaste av teknologierna. Inom ramen för verksamheten finns dessutom breda möjligheter att karakterisera den substans som tillverkats, för att möjliggöra optimering av nästa steg i utvecklingen.

– Tillgången till ett democenter med access till både expertis och ny teknologi möjliggör grundliga utvärderingar av olika teknologier och processer innan dyrbara investeringar görs, säger Magnus Larsson.

En betydande funktion i anläggningen blir möjligheten att kunna tillverka prövningsläkemedel för kliniska studier, nu aktiva läkemedelssubstanser (API) och sedan även läkemedelsformulering (ansökan inskickad), enligt kvalitetskraven i GMP (Good Manufacturing Practice). Detta innebär att SP Process Development kommer att kunna driva fullständiga CMC (Chemistry Manufacturing Control)-projekt från preklinisk forskningsfas fram till tidig klinisk fas.

FAKTA
SP Process Development är ett tekniskt forskningsinstitut som bedriver processkemisk och farmaceutisk forskning och utveckling i samarbete med akademiska och industriella aktörer. SP Process Development är en del av SP-koncernen. Läs mer på www.sp.se

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Magnus Larsson, VD SP Process Development, tel 070-344 65 14, magnus.larsson@sp.se eller Anna Minidis, vice sektionschef SP Process Development, tel 070-541 65 11, anna.minidis@sp.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera