Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 april 2015

Sveriges största satsning inom resurs- och avfallsforskning

SP ska leda ett forsknings- och innovationsprogram som ska öka ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom resurs- och avfallshantering. Den första etappen fram till 2018 har startat, men satsningen är planerad att pågå upp till tolv år. Programmet heter RE:Source och ska också skapa nya affärsmöjligheter, ge stärkt konkurrenskraft och bättre förmåga att möta globala utmaningar.

Vinnova, Energimyndigheten, Formas och företag satsar tillsammans cirka 100 Mkr per år på forsknings- och innovationsprogrammet.

– Det här blir en rejäl möjlighet för oss att göra nytta i samhället, det känns fantastiskt roligt. Vår vision är att bli en ledande internationell innovationspartner. Att vi får en så betydande roll i en satsning av den här storleken är ett kvitto på att vi är på väg mot visionen, säger SPs koncernchef Maria Khorsand.

Förutom SP deltar Chalmers Industriteknik, Luleå tekniska universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Swerea och Chalmers i arbetsgruppen som bygger programmet

Allt material som tas in i samhället bildar så småningom avfall. Med fortsatt kraftigt stigande avfallsmängder och en ökande befolkning blir situationen ohållbar.

– Vårt mål är därför att göra Sverige världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall till år 2030, säger Evalena Blomqvist, forskare på SP.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 Mkr på fem nya strategiska innovationsprogram, däribland RE:Source. Näringsliv, akademi och offentlig sektor kraftsamlar för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft. SP har även varit med och utformat nya innovationsprogram för medicinteknik, automatiserade transporter och samhällsbyggnad och kommer att arbeta intensivt med dessa under kommande år.

Mer information finns på: http://vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Pressmeddelanden/2015/150421-430-miljoner-kronor-for-ett-hallbart-och-konkurrenskraftigt-Sverige/

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Evalena Blomqvist, SP, tel 070-323 55 20, evalena.blomqvist@sp.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera