Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 april 2015

Asteroidnedslag bildade sjön Hummeln

Den småländska sjön Hummeln är en nedslagskrater som bildades efter att en stor asteroid bröts upp vid en kollision för 470 miljoner år sedan. Det visar forskare från bland annat Lunds universitet i en studie.

Varje år faller cirka 30 000 ton utomjordiskt material ner på jorden. Den stora merparten av detta material har sitt ursprung i asteroidbältet, som är beläget mellan Mars och Jupiters banor. Åldern på Hummeln gör den extra intressant för forskarna att studera eftersom den bildades samtidigt som en stor kollision i asteroidbältet inträffade och en asteroid på 200 kilometer bröts upp.

– Uppbrytningen ledde till att inflödet av små utomjordiska fragment, meteoriter och mikrometeoriter ökade dramatiskt under ett par miljoner år, förklarar Carl Alwmark, forskare i geologi vid Lunds universitet.

Tillsammans med kollegor från Sverige, Österrike, Spanien och Frankrike har Carl Alwmark studerat prover av krossad och sedan genom årmiljoner sammantryckt berggrund som omger sjön. I denna så kallade breccierade berggrund undersökte de framför allt kvartskorn. I kvartsen fann forskarna mikroskopiska deformationsstrukturer i form av tunna lameller, så kallad chockad kvarts. Dessa strukturer är unika för nedslagskratrar eftersom det krävs enormt höga tryck för att bilda dem, trycknivåer som inte förekommer i någon annan naturlig process på jorden.

Att forskarna nu har kunnat visa att Hummeln är en krater stärker teorin om att det bildades särskilt många kratrar under perioden då den stora asteroiden krossades.

– Bildandet av nedslagskratrar är en av de viktigaste geologiska processerna i solsystemet. Våra resultat kan användas för att förstå utvecklingen av uppbrytningen av en asteroid och processer som har haft, och kan få, stor betydelse för utvecklingen och utseendet av vår planet, säger Carl Alwmark.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Geology.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta: Carl Alwmark, biträdande universitetslektor, Geologiska institutionen, Lunds universitetTel 046-222 78 71, Mobil 0735-52 34 86. Carl.Alwmark@geol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera