Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 april 2015

Ny metod avslöjar fler farligt underviktiga äldre patienter

Äldre sjuka med undervikt riskerar i högre grad att få fler sjukdomar och att dö i förtid jämfört med normalviktiga. Men den etablerade mätmetod som används, BMI-index, är inte tillförlitlig på äldre utan kan missa upp till hälften av underviktiga äldre patienter. Geriatriska forskare vid Lunds universitet förklarar varför och visar på en bättre mätmetod.

Vården använder rutinmässigt en mätmetod som kallas Body Mass Index, BMI, för att kontrollera om en patient är över- eller underviktig. BMI räknar ut förhållandet mellan längd och vikt (vikten delat med längden) och den kvot som erhålles visar om personen håller sig inom det normalviktiga fältet eller är överviktig respektive underviktig.

Tappad längd ger missvisande BMI
Problemet med BMI är dock att denna mätmetod inte tar hänsyn till att människor, av olika kroppsmässiga orsaker, tappar sin fulla längd vid högre åldrar. En äldre person som står upp för att mätas sjunker gärna ihop en aning också. Det här medför att BMI visar ett för högt värde i förhållande till patientens egentliga längd. Därmed underskattas undervikten medan övervikten på motsvarande sätt överskattas.

Forskare i geriatrik, läran om åldrandets sjukdomar, vid Lunds universitet har nu dels konstaterat hur fel det blir att använda BMI-metoden på äldre, dels tagit fram en ny mätmetod som bättre avslöjar undervikt hos den här kategorin. Genom forskningen kan fler äldre få rätt behandling i tid, är det tänkt.

Det är Nivetha Gavriilidou, doktorand, som, tillsammans med Mats Pihlsgård, statistiker, och Sölve Elmståhl, professor i geriatrik, tagit fram den nya mätmetoden. Den senare går ut på att för att få fram ett mer korrekt längdmått på äldre ska istället sträckan som föreligger från ena handens längsta fingertopp till mitt på personens bröstben uppmätas. Förfaringssättet bygger på att en människa är lika lång som vederbörande har i avstånd mellan de yttersta fingerspetsarna när båda armarna är utsträckta i sidled. Även metoden att mäta underbenets längd har använts i undersökningen.

Fler underviktiga påträffades med nya mätmetoden
Resultatet visar att forskarnas mätmetoder är bättre att använda på äldre och att skillnaden mot vanlig BMI-mätning ökar ju äldre personen i fråga är. För kvinnor 85 år och äldre, till exempel, påträffades dubbelt så många med undervikt genom den nya mätmetoden mot när vanlig BMI användes.

Studien har utförts med hjälp av projektet Gott Åldrande i Skåne, GÅS, som genomförs i samarbete med den geriatriska kliniken vid Skånes universitetssjukhus under ledning av Sölve Elmståhl. Ett par tusen deltagare i åldrarna 60-99 år har fått sin längd och vikt kontrollerad efter de olika metoderna.

Forskningsresultatet har publicerats i European Journal of Clinical Nutrition 2014.

Text: Anna-Mi Wendel

Ovanstående text är en nyhet från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, 23 april 2015. Artikeln är publicerad i Vetenskap & Hälsa, där mer information finns om ämnet.

Kontaktinformation
info@vetenskaphalsa.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera