Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 april 2015

Bra schemaläggning bästa medlet mot trötthet

​En ansenlig del av olyckor med yrkesutförare beror på trötthet och den huvudsakliga orsaken är att arbetet ofta är förlagt till tider på dygnet då vi normalt är trötta.

Forskare på VTI har kartlagt kunskap om hur man motverkar trötthet. Det viktigaste medlet mot trötthet hos yrkesförare är rimlig schemaläggning  som undviker exempelvis kort dygnsvila, lång vakentid och långa arbetspass.

I en rapport har forskarna samlat den kunskap som finns kring hur man på bästa sätt kan motverka att trötthet uppstår hos förare på väg, järnväg, sjö och i luften. Rapporten diskuterar potentialen av olika motåtgärder för att minska förartrötthet i de olika transportslagen.

– Det viktigaste medlet mot trötthet hos yrkesförare är rimlig schemaläggning. Så långt det går bör man undvika scheman som innebär nattarbete, kort dygnsvila, lång vakentid, långa arbetspass och flera andra negativa schemaaspekter, säger Anna Anund, forskare på VTI.

Ett annat viktigt motmedel är att arbetsgivaren har en rättvis och förlåtande kultur. Detta avser arbetsgivarens förståelse för och acceptans av förarens självrapportering av trötthet och relaterade incidenter. Frånvaro av förståelse kommer att dölja kunskap om trötthetsrisk i arbetsscheman.

– Sedan är det förstås mycket bra om förarna har möjlighet att ta raster när de behöver. Detta innefattar att stanna fordonet, ta en paus, ta en tupplur, inta koffein eller använda sig av ljusbehandling. Dessa metoder har säkra effekter på vakenhetsnivåer, även om alla inte har prövats inom alla transportslag, säger Anna Anund.

Ett fjärde område som ger positiva effekter är utbildning. Kunskap om trötthetens tecken, effekter och orsaker behövs inom alla transportområden och systematisk utbildning tvärs över transportområden bör uppmuntras. Ytterligare åtgärder kan vara lagförändringar, fler tekniska lösningar som trötthetsövervakningssystem eller hjälp via infrastrukturen som till exempel bullerremsor på vägar.

FAKTA
Studien omfattade en litteraturgenomgång och en workshop med experter från de olika trafikslagen vid vilken motåtgärder diskuterades och rangordnades efter upplevd effektivitet såväl enskilt som transportslagsövergripande.

VTI rapport 852A

Kontaktinformation
Anna Anund, forskningsledare, Samspel människa, fordon, transportsystem, VTI Telefon:+46 13 20 43 27. Mobiltelefon:+46 70 921 82 87. E-post:anna.anund@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera