Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 april 2015

Är det sittandet som orsakar värk för de med manuella arbeten?

Många tror att de som har ett tungt jobb är mer aktiva än vad de är, säger David Hallman forskare vid Högskolan i Gävle. Yrken där man sitter så mycket på jobbet och på fritiden att det kan utgöra en hälsorisk – gäller även arbete vid löpande band, byggande, produktionsarbete, städning, renovering, vägarbete och omsorg.

Forskare, från Högskolan i Gävle och danska National Research Centre for the  Working Environement, har mätt exakt hur mycket man i dessa yrkesgrupper  sitter under flera arbetsdagar genom att låta 200 personer bära accelerometrar på ben och rygg.

Sittandet är vanligt även i tunga jobb
De fann att man i genomsnitt sitter ca 8 timmar om dagen, tre timmar på jobbet och 5 timmar på fritiden.

– Det  är ovanligt att man verkligen undersöker sittandet så detaljerat i den  här typen av yrken. Hälsoeffekter av långvarigt sittande har vanligtvis studerats inom kontorsyrken. Och i tidigare studier har man endast frågat folk hur mycket de sitter, säger David Hallman.

Ökar sittandet hemma
Sittandet, både på arbetet och på fritiden, har betydelse. Det är hur mycket man sitter under hela dagen som ger utslag.

– I den här gruppen ökar man sitt sittande när man kommer hem från jobbet, man är väldigt inaktiv på fritiden. Slår man ihop dygnet så blir det väldigt många timmar som man sitter.

– Enligt  rekommendationerna ska man vara aktiv i minst tio minuter åt gången och  gärna 30 sådana minuter under en hel dag. Oerhört få når upp till det under fritiden.

Tre gånger större risk
– Vi ser ganska tydliga samband mellan hur mycket folk sitter ner på jobbet och på fritiden, och hur mycket smärta de har i nedre delen av ryggen. Vi ser även liknande samband för smärta i nacken, även om det är  mindre tydligt.

– Det är tre gånger större risk  att rapportera hög smärta i nacke och ländrygg, om du sitter ner åtta timmar eller mer under loppet av en dag, säger David Hallman.

– Vi har tidigare på Högskolan i Gävle tittat på personer med långvarig  nacksmärta och jämfört med friska personer och där ser vi inte några  skillnader i sittandet. Det tyder på att det inte är så att man börjar sitta därför att man har ont.

Är det något man gör när man sitter?
Forskarna har misstänkt att sittande kan ha betydelse för att rapportera smärta i nacken. Men eftersom man inte mätt sittande med tillförlitliga metoder, har man inte kunnat dra några bra slutsatser utifrån tidigare studier.

Gruppen som man nu studerat, utvald för att det är en riskgrupp, rapporterar mycket smärta och även kardiovaskulära sjukdomar.

– Sitter man mindre på jobbet i de här yrkena så rapporterar man mindre  smärta. De sambanden ser vi både för nacksmärta och längdrygg.

– Men vi kan fortfarande inte veta om sittandet i sig är riskfaktorn eller om det är något man gör när man sitter.

Vad händer över tid
Nu har forskarna gjort samma datainsamling, fast denna gång på 700 personer, i samma typ av yrken.

– Vi ska titta mer detaljerat på detta och se om sittandet också har betydelse för vad som händer med smärtan över tid. Testpersonerna har  fått svara på frågor via SMS om vad som händer med smärtan varje månad över ett helt år.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0121159

http://link.springer.com/article/10.1007/s00420-015-1031-4

Kontaktinformation
David Hallman, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle. Telefon: 026-648439, 073-626 64 13. E-post: david.hallman@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera