Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2015

Högt BMI i medelåldern ökar risken för hjärtsvikt

Risken att drabbas av hjärtsvikt ökar med stigande BMI. Det visar en studie där forskare vid Sahlgrenska akademin under 35 år följt upp 7 495 män i Göteborgsområdet.

Samtidigt som det genomsnittliga BMI-värdet ökar i befolkningen ökar risken att drabbas av ett flertal fetmarelaterade sjukdomar, bland dem hjärtsvikt. Eftersom risken för hjärtsvikt dessutom ökar med åldern – ungefär var tionde 85-åring i Sverige drabbas – har sjukdomens förekomst också en direkt koppling till den ökande livslängden.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, kan nu visa att högre BMI hos män i medelåldern ökar risken för att drabbas av hjärtsvikt senare i livet.

Resultaten bygger på en befolkningsstudie där forskarna i 35 år följt totalt 7 495 män i Göteborg födda 1915-1922 samt 1924-1925.

Under perioden diagnostiserades i genomsnitt var fjärde, eller 1 885 individer, med hjärtsvikt. Resultaten visar att risken för att få hjärtsvikt ökar med stigande BMI.

De med normal kroppsvikt i medelåldern, det vill säga ett BMI på under 25, hade mellan 19 och 22 procent högre risk att drabbas av hjärtsvikt i livet. Bland de som i medelåldern hade ett BMI mellan 25 och 30 var risken mellan 24 och 27 procent högre – bland de som hade fetma (BMI över 30) var risken 29 procent högre.

Mer än hälften av alla hjärtsviktsfall i studien inträffade under de sista 10 åren av den 35 år långa uppföljningen.

– Eftersom resultaten har justerats för andra riskfaktorer som ålder, rökning, socioekonomiskt status och fysisk aktivitet kan vi med säkerhet säga att det finns ett samband mellan övervikt i medelåldern och senare hjärtsvikt. Resultaten understryker vikten av ett aktivt folkhälsoarbete för att förebygga övervikt och fetma i befolkningen, säger Lena Björck, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Artikeln Body weight in midlife and long-term risk of developing heart failure-a 35-year follow-up of the primary prevention study in Gothenburg, Sweden publicerades i tidskriften BMC Cardiovascular Disorders i mars 2015.

Länk till artikel: http://www.biomedcentral.com/1471-2261/15/19

Kontaktinformation
Lena Björck, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 031-343 67 52 eller 031-786 60 85 mobil 0767-252016 epost: lena.bjorck@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera