Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2015

Gult glas skyddar mc-förare

På VTI har forskare undersökt om andra trafikanter har lättare att upptäcka motorcyklar om de har gult glas framför halvljuset. Resultaten tyder på att det är så. Gult glas framträder bättre i mängden av vita ljuskällor i trafiken.

Det finns omkring 285 000 registrerade motorcyklar i trafik, enligt Transportstyrelsens statistik från 2012. Motorcyklister tillhör den grupp oskyddade trafikanter som av olika skäl är mer utsatt för skador än bilburna trafikanter. Under 2012 omkom 31 motorcyklister och året dessförinnan omkom 46. Ungefär hälften av de motorcyklister som dödas eller skadas allvarligt gör det i kollision med andra motorfordon.

– En bidragande orsak till dödsolyckor eller andra allvarliga incidenter kan vara andra trafikanters svårigheter att upptäcka motorcyklister och korrekt bedöma deras position och hastighet, säger Christopher Patten som är forskare på VTI.

Målet med projektet var därför att undersöka om det är möjligt att öka motorcyklisters synbarhet genom att använda en särskild gul plexiglasskiva framför motorcykelns halvljus. Resultaten tyder på att svaret är ja, i vissa situationer. Man måste beakta att studierna i denna rapport inte undersökt alla olika trafiksituationer, väderlekssituationer och ljusförhållanden, vilket innebär att resultaten inte kan generaliseras till alla situationer.

Allra bäst synbarhet uppnåddes då en gul kåpa kombinerades med vitt halvljus på samma motorcykel.

Motorcyklister som redan nu kör med gult glas upplever att de upptäcks tidigare av både andra motorcyklister och av bilister. De upplever också att de upptäcks lättare i en rad olika trafikmiljöer och ljusförhållanden, vilket ökar deras trygghet.

Forskningen på motorcyklisters synbarhet i trafiken leddes av VTI och finansierades av Länsförsäkringar. Projektet innehöll en fältstudie, en laboratoriestudie, en intervjustudie och en enkätstudie.

VTI rapport 853

Kontaktinformation
Christopher Patten VTI 0243-44 68 69. Maria Wedin, Länsförsäkringar, 08-588 413 45

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera