Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 april 2015

Brustet hjärta – syndrom farligare än man trott

Takotsubo, eller broken heart syndrome, kan vara både vanligare och farligare än vad forskare och hjärtläkare trott.

Sedan de första svenska fallen noterades i början av 2000-talet har idag över 2000 patienter förts in i det nationella hjärtregistret under diagnosen brustet hjärta-syndrom, även kallat takotsubo av de japanska forskare som först beskrev syndromet.

En studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar att takotsubo kan vara både vanligare och farligare än vad forskare och hjärtläkare trott.

I studien granskades data från drygt 15 000 patienter registrerade i det svenska hjärtregistret SWDEHEART. Av fallen hade 2,2 procent diagnostiserats med takotsubo, vilket enligt forskarna är fler än förväntat. Enligt studien noteras 3-5 nya fall i månaden bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och över 50 nya fall per månad i hela Sverige.

Sviterna av takotsubo har tidigare bedömts vara betydligt lindrigare än vid en vanlig hjärtinfarkt. Göteborgsstudien ger enligt forskaren Elmir Omerovic vid Sahlgrenska akademin anledning att omvärdera detta.

– Det finns fall där människor fått 80 procent av hjärtfunktionen utslagen men kunnat lämna sjukhuset några veckor senare med god prognos. Vår studie visar dock att dödligheten vid takotsubo både kortsiktigt och långsiktigt ligger på samma nivå som vid akut hjärtinfarkt, säger han.

Samtidigt som antalet fall stiger saknas nationella och internationella riktlinjer för hur takotsubo ska diagnosticeras, behandlas och följas upp inom vården. Detta kan enligt Elmir Omerovic leda till att många patienter utsätts för fara och att deras livskvalitet påverkas.

– Eftersom takotsubo är kliniskt mycket likt en akut hjärtinfarkt har det under många år inte diagnosticerats korrekt. Men patienterna skiljer sig avsevärt från de med akut hjärtinfarkt, vilket innebär att de läkemedel som används för behandling av akut hjärtinfarkt kan vara direkt skadliga för patienter med takotsubo, säger han.

De data som ingår i studien har hämtats ur det så kallade SWEDEHEART-registret, som är unikt i världen med sin registrering av takotsubo.

Artikeln Mortality in takotsubo syndrome is similar to mortality in myocardial infarction — A report from the SWEDEHEART1 registry publicerades i tidskriften International Journal of Cardiology den 17 mars 2015.

Länk till sammanfattning: http://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273%2815%2900401-5/abstract

FAKTA
Kännetecknet för takotsubo, och det som skiljer ut syndromet från en vanlig hjärtinfarkt, är att hjärtats kammare (oftast den vänstra) vidgar sig och antar en ballongliknande form som försämrar hjärtats pumpförmåga. Symptomen vid takotsubo liknar de vid en akut hjärtinfarkt, och visar sig som bröstsmärta, förhöjda värden av hjärtskademarkören troponin och onormalt EKG. I många fall har tillståndet visat sig övergående, där hjärtats form inom några dagar återgått till det normala, med följd att takotsubo-patienten återhämtar sig snabbare än en hjärtinfarktspatient. Vanligtvis lämnas inga bestående skador i hjärtat och återfallen är få.

Kontaktinformation
Elmir Omerovic, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 0704 560 787, 031-3427560, elmir@wlab.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera