Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 april 2015

50 miljoner för innovationsfrämjande insatser

Regeringen presenterar idag vårbudgeten och skriver bland annat om “stärkt innovationsklimat”.

– Mycket positivt att man satsar på innovationsfrämjande åtgärder. Vi ser fram emot de särskilda samverkansprogam som aviseras, säger John-Rune Nielsen, affärsutvecklingsdirektör på SP.

För att stärka det svenska innovationssystemet krävs ett helhetsperspektiv och ett väl utvecklat samarbete mellan politik, näringsliv, den offentliga sektorn, fackliga organisationer och intresseorganisationer. Regeringen har därför inrättat ett nationellt innovationsråd under ledning av statsministern. I vårändringsbudgeten för 2015 föreslår regeringen att 50 miljoner kronor avsätts inom ramen för Innovationsrådet för innovationsfrämjande insatser.

Regeringen avser därutöver att under mandatperioden ta fram särskilda samverkansprogram inom, till en början, life science. Sektorn life science präglas av relativt stort kapitalbehov och långa ledtider. Ytterligare områden kommer att tillkomma. Redan i vårpropositionen aviseras 100 miljoner kronor per år för åren 2016-2019.

– Mycket positivt att man satsar på innovationsfrämjande åtgärder. Vi ser fram emot de särskilda samverkansprogam som aviseras, säger John-Rune Nielsen, affärsutvecklingsdirektör på SP.

Kontaktinformation
John-Rune Nielsen. E-postadress: JohnRune.Nielsen@sp.se, Mobiltelefon:+46 70 5948343

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera