Tema

Komplikationer vid starroperationer sällsynta – men drabbar många

Forskning vid Sahlgrenska akademin kan bidra till bättre möjligheter att bedöma risken för komplikationer efter starroperationer.

Risken att drabbas av komplikationer vid en starroperation är procentuellt liten, men eftersom över 100 000 ögon opereras varje år drabbas ändå många individer. En avhandling vid Sahlgrenska akademin kan bidra till bättre möjligheter att bedöma risken för synnedsättande komplikationer.

Ögonsjukdomen grå starr behandlas idag framgångsrikt genom operation, där den grumlade ögonlinsen byts ut mot en syntetisk lins med likvärdiga optiska egenskaper som i det friska ögat. Fler än 100 000 ögon hos cirka 60 000 personer genomgår varje år en starroperation i Sverige, vilket gör det till ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen.

Även om komplikationer tillstöter i bara några få procent av fallen innebär de stora patientvolymerna att det faktiska antalet drabbade är ganska stort.

En av de svårare komplikationerna är att näthinnan lossnar, vilket kan ge en kraftig synnedsättning som ofta kräver avancerade ögonkirurgiska ingrepp för att, om möjligt, återställa synförmågan.

En avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar att om en del av linsens kapsel går sönder i samband med operationen – vilket händer i 1-2 procent av fallen – ökar risken för framtida näthinneavlossning med mer än tio gånger.

– Dessa ögon måste akut opereras igen, men enligt våra studier blir synen i mer än hälften av fallen ändå fortsatt rejält nedsatt, säger doktoranden Gunnar Jakobsson, till vardags överläkare vid Ögonkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

En annan allvarlig komplikation är att nya konstgjorda linsen lossnar från sitt läge, vilket oftast sker flera år efter operationen. Gunnar Jakobssons avhandling visar att bland patienter som haft en konstgjord lins i 10 år så behövde var 200:e opereras för att sätta linsen i rätt läge igen.

Studierna visar att komplikationen är vanligare hos äldre patienter, i de fall där den första operationen varit komplicerad samt då det i förväg funnits vissa sjukliga förändringar i ögat.

Gunnar Jakobsson har i sin forskning också upptäckt att det under många månader och ibland år efter operationen bildas olika inflammatoriska signalmolekyler i det opererade ögat.

– Vi vet inte exakt vad dessa nya fynd har för betydelse. Men man vet sedan tidigare att en ökad inflammatorisk aktivitet kan ligga bakom flera komplikationer, säger Gunnar Jakobsson.

Gunnar Jakobsson hoppas att resultaten i avhandlingen ska bidra till att kunna förutse vissa ökade risker med grå starr-operationer, samt för att bättre hantera komplikationer hos de som drabbas.

Avhandlingen On Complications to Cataract Surgery försvaras den 24 april. Länk till avhandling: http://hdl.handle.net/2077/38000

Kontaktinformation
Gunnar Jakobsson, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och överläkare vid Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal 031-343 32 31, 0704-66 56 50, gunnar.jakobsson@vgregion.se. Handledare Madeleine Zetterberg, docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 031-343 32 55; 0709-12 61 42; madeleine.zetterberg@anatcell.gu.se

Komplikationer vid starroperationer sällsynta – men drabbar många

 lästid ~ 2 min