Artikel från Göteborgs universitet
31 mars 2015

Större fokus på att memorera fakta än att tänka kritiskt i skolan

I skolan fokuseras undervisningen på att eleverna ska lära sig fakta och de övas sällan i att tänka kreativt och kritiskt. Detta gäller även för undervisning och lärande i estetiska ämnen som bild, musik och slöjd. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Marie-Louise Hansson Stenhammar har studerat begreppet estetiska lärprocesser, ett sätt att lära som bland annat innefattar experimenterande, reflekterande och undersökande. Begreppet kommer ifrån konstens metoder och kopplas ofta ihop med ämnen som bild, musik och slöjd.

– Inom grundskolan antas det vanligen att experimenterande, kreativitet och reflekterande alltid är närvarande i bild, musik och slöjdundervisningen, men så är inte fallet i denna studie. Det arbetas likadant i till exempel matematik som i bild, musik och slöjd. Eleverna får tydliga instruktioner från läraren på hur uppgifterna ska utföras och det finna oftast ett givet svar. De uppmuntras inte till kreativa lösningar eller experimenterade, säger Marie-Louise Hansson Stenhammar.

– Eleverna själva tycker att lärande är att komma ihåg och kunna mycket fakta samt att ha många poäng på ett prov. När det exempelvis gäller bild är det enligt eleverna viktigt att ha gjort många teckningar efter lärarens instruktioner. Detta visar väldigt bra på avsaknaden av de estetiska lärprocesserna. Det som avgör hur eleverna lär sig beror inte på ämnet i sig utan på hur läraren utformar undervisningen, säger Marie-Louise Hansson Stenhammar.

Studien genomfördes genom fyra veckors fältarbete i en årskurs 5 på en skola med musikprofil där observationer av alla ämnena, med undantag för idrott och hälsa, genomfördes. Dessutom intervjuades elever och lärare.

– Jag tycker att det är viktigt att lyfta estetiska lärprocesser i bland annat lärarutbildningen och att vi har ett kritiskt förhållningssätt till begrepp kopplade till lärande. Som lärare måste man vara medveten om detta för att kunna skapa miljöer där eleverna kan lära sig på olika sätt oavsett ämne, säger Marie-Louise Hansson Stenhammar.

Estetiska lärprocessers potential att underlätta lärande i andra ämnen, så kallade överföringseffekter, har länge stått i fokus. Tidigare forskning visar dock att sambanden är svaga. Trots det legitimeras estetiska uttryck som bild, musik, drama, dans och rytmik i skolan som betydelsefulla för lärande oavsett ämne. Denna studie visar att det inte ens i de estetiska ämnena ges någon större plats för experimenterande, kreativitet och undersökande.

Se en filmad intervju med Marie-Louise Hansson Stenhammar här: https://www.youtube.com/watch?v=qvMyn_tr5Ac

FAKTA
Marie-Louise Hansson Stenhammar har en bakgrund som fritidspedagog och
1–7 lärare i svenska, svenska som andraspråk, didaktisk matematik och
skapande verksamhet inom bild, drama, musik och rytmik. Idag är hon
verksam som universitetsadjunkt i bild vid Högskolan för design och
konsthantverk, Göteborgs universitet.

Avhandlingen En avestetiserad skol- och lärandekultur. En studie om lärprocessers estetiska dimensioner, är försvarad och går att ladda ner här: http://hdl.handle.net/2077/38364

Kontaktinformation
Marie-Louise Hansson Stenhammar, telefon: 076–391 03 74, e-post: marie-louise.hansson-stenhammar@hdk.gu.se. Dinko Bajramovic, kommunikatör. Telefon: 031-786 1114. E-post: dinko.bajramovic@hsm.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera