Artikel från Stockholms universitet
26 mars 2015

Förbättrade internettjänster mellan länder i Europa

EU-projektet STORK 2.0 arbetar för att skapa en infrastruktur för gränsöverskridande elektronisk identifiering och autentisering för hela Europa. Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet representerar Sverige i projektet, som ett av 19 länder.

– Målet är att säkert kunna identifiera EU-medborgare både som privatpersoner och som företrädare för juridiska eller fysiska personer över nationsgränserna via elektronisk identifiering, säger Arvid Welin vid DSV, Stockholms universitet, som är samordnare för svenska STORK 2.0.

STORK 2.0 ska etablera gränsöverskridande internetbanktjänster med hjälp av eLegitimation.

– Online och mobila banktjänster är nu de metoder som många av oss européer väljer idag. Införandet av eLegitimation för inloggning och för att öppna nytt konto över nationsgränserna ger stora fördelar för dagens geografiskt spridda befolkning. Sedan september 2014 kan österrikiska medborgare öppna bankkonto i Slovenien vid DIBA internetbank och sedan i juni kan österrikiska medborgare öppna testkonton på Arion bank på Island, säger Eric Smith som leder internetbank-delen av projektet.

Gränsöverskridande akademiska tjänster ska även underlättas.

– Vi kommer att arbeta med studenter, akademiker, alumner, lärare och personal på de deltagande universiteten för att införa onlineutbildningar och en akademisk verifieringstjänst som gör det möjligt för arbetssökande inom EU att påvisa att de har de nödvändiga akademiska meriter som efterfrågas för en anställning, säger Vicente Andreu Navarro som är ansvarig ledare för eLärande-delen i projektet.

Att öka tillgängligheten till offentliga tjänster på nätet för företag över nationsgränserna är också en del i projektet. Företag som arbetar med offentliga förvaltningar i andra länder ska kunna komma åt eFörvaltningstjänster lika lätt som inhemska företag. Det kräver att en persons identitet och befogenheter, exempelvis att företräda ett företag, blir tillgängliga för – och accepteras av – den utländska e-förvaltningens tjänsteleverantör.

Befintliga eHälsotjänster ska också anpassas eller utökas med hjälp av eLegitimation. Syftet är att använda eLegitimation för att möjliggöra för såväl patienter som hälso- och sjukvårdspersonal att komma åt elektroniska patientjournaler på nätet, oavsett plats.

FAKTA
STORK 2.0 är ett samfinansierat EU-projekt inom ramen för IKT-stödprogrammet (ICT PSP) för konkurrenskraft och innovation (CIP). I STORK2.0-konsortiet ingår 19 länder som deltar som ledande aktörer (Österrike, Belgien, Tjeckien, Estland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet och Storbritannien). Totalt medverkar 58 organisationer aktivt. STORK 2.0 bygger vidare på resultaten av det tidigare projektet STORK, genom att bredda användning av elektronisk identifiering i Europa.

Webbsida för STORK 2.0: www.eid-stork2.eu  

Kontaktinformation
Arvid Welin, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Stockholms universitet, samordnare för svenska STORK 2.0, mobil 0734-60 27 90, e-post arvid.welin@dsv.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera