Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 mars 2015

Kända personer viktiga för städers identitet

Nära hälften av Sveriges kommuner använder sig av någon känd person i marknadsföring. I en avhandling undersöker konstvetaren Johan Linder bruket av fyra personer på fem olika platser – Selma Lagerlöf i Sunne, botanikern Carl von Linné i Uppsala och Småland, uppfinnaren J P Johansson i Enköping och kommissarien Kurt Wallander i Ystad.

Nära hälften av Sveriges kommuner använder sig av någon känd person i marknadsföring. I en avhandling undersöker konstvetaren Johan Linder bruket av fyra personer på fem olika platser – Selma Lagerlöf i Sunne, botanikern Carl von Linné i Uppsala och Småland, uppfinnaren J P Johansson i Enköping och kommissarien Kurt Wallander i Ystad.

Johan Linder närmar sig de fem orterna och finner ett varierat material – från personmuseer till monument, från stadsvandringar till slogans. I materialet söker han svar på frågor kring idealiserande blickar på kulturarvets gestaltningar.

– När en plats gestaltas utifrån föreställningar om en person förändras bilden av både personen och platsen. Exempelvis har Linné betraktats som en Uppsala-profil samtidigt som Uppsala har presenterats som Linnés stad. Detta understryker staden som i första hand en universitetsplats, även om andra gestaltningar vore möjliga, säger Johan Linder, nybliven doktor vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Linders exempel illustrerar ett vanligt bruk av kulturarvet som marknadsföringsinstrument.

– Denna tendens märks över hela landet. Turismens användning av denna typ av miljöer innebär förändrade betydelser på platserna, säger Johan Linder.

I avhandlingen studeras denna tendens också på ett större plan och ställer därför frågor kring vilken betydelse besökare har för skapandet av kulturarvsplatser.

Johan Linder är bosatt i Uppsala och verksam som konstvetare vid Stockholms universitet och som antikvarie vid Enköpings museum.

Kontaktinformation
För ytterligare information Johan Linder, nybliven doktor vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, mobil 0704- 71 18 10, e-post johan.linder@arthistory.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera